Dokumentumok


1. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/172. 2 fol.
Dedikáció nélkül; másodpéldány; 1. f. r. jobb felső sarkában Szabó Lőrincné megjegyzése. Szövege ékezethasználati különbségeken túl megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Az Est, 1937. jan. 24. (19. sz. ) 9. p.
Dedikáció nélkül.


3. Fiatalok, 1941. márc., 3. p.
Dedikáció nélkül.


4. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 101–102. p.
Zilahy Lajosnak szóló dedikációval.


5. Az 1940-es Válogatott verseinek nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/1. 50–51. fol.
A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonatának megfelelő oldalai, az Ms 4650/197. jelzetű tételből Szabó Lőrinc által kiemelve; az oldalakon a szedés korrekciói; felső sarkokban ceruzás oldalszámozás; a cím felett a Zilahy Lajosnak szóló dedikáció kézírással s utólag ceruzával átsatírozva; 51. f. r.-n szedési hibák korrekciói.


6. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 69. fol. v.–70. fol. r.
Az utolsó, 36. sorban szedési hiba korrekciója.


7. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 138–139. p.
Dedikáció nélkül.


8. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 517–518. p.


9. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 517–518. p.

10. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 297–298. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.
<