Dokumentumok


1. Az Est, 1937. okt. 3. (225. sz.) 8. p.
Szövege ékezethasználati különbségeken túl megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Újságkivágat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/218. 1 fol.
Az Est-megjelenés kivágata külön lapra ragasztva; jobb felső sarokban piros postai irónnal számozás: 17, felülírva grafit ceruzával: 21. Megjelenés datálása Szabó Lőrincnétől. Feltehetően a kötet nyomdai kéziratának része lehetett.


3. Szabadság (Cleveland), 1937. okt. 28., 5. p.
Az Est-megjelenés utánközlése.


4. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 96. p.

5. Ünnep, 1940. szeptember (17. sz.) 3. p.
Szövege megegyezik a
Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.

6. Az 1940-es Válogatott verseinek nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/1. 61–63. fol.
A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonatának megfelelő oldalai, az Ms 4650/197. jelzetű tételből Szabó Lőrinc által kiemelve; az oldalakon a szedés korrekciói; felső sarkokban ceruzás oldalszámozás.


7. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 76. fol. v.


8. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 152. p.

9. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 514. p.


10. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 514. p.

11. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 279–282. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.