Dokumentumok


1. Gépirat autográf javításokkal.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/191. 2 fol.
1. f. r. tetején Szabó Lőrincné megjegyzései; cím alatt szerzőségi közlés; szövegének eltérései a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölt szövegtől: 6. sorban: „különös” helyett még „lebegő”; 10. sorban: „állnak az” helyett még „lengenek”.


2. Az Est, 1938. feb. 27. (47. sz.) 8. p.
Szövegének eltérései a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölt szövegtől: 6. sorban: „különös” helyett még „lebegő”; 10. sorban: „állnak az” helyett még „lengenek”.


3. Újságkivágat autográf javítással.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/103. 1 fol.
Oldal tetején a közlés Szabó Lőrincné általi datálása; a cím alatt a szerzőségi közlés törölve; javítás a 6. sorban: „lebegő” helyett „különös”. Szövegének eltérése a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 10. sorban: „lengenek” helyett még „állnak az”.


4. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 88–89. p. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel”.

5. Az 1940-es Válogatott verseinek nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/1. 48–49 fol.
A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonatának megfelelő oldalai, az Ms 4650/197. jelzetű tételből Szabó Lőrinc által kiemelve; 49. f. r. felső részén a kötetcím s annak keletkezési évszáma, sarokban ceruzás számozás; szedési hiba következtében az 1. sor hiányzik, kézírással kiegészítve; javítás a 10. sorban: „lengenek” helyett „állnak az”. Szövege megegyeik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


6. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 69. f.


7. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 137. p.

8. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 509–510. p.


9. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 509–510. p.

10. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 293–294. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.