Dokumentumok


1. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/166. 2 fol.
Cím nélkül, szerzőségi közléssel; Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén írva, ceruzával végzett autográf javításokkal; 2. f. r.-n 3 sornyi gyorsírásos jegyzet. Szövege ékezethasználati különbségeken túl megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/165. 2 fol.
Címadás Szabó Lőrincné kézírásával; az előző gépirat (1. dokumentum) másodpéldánya autográf javításokkal. Szövege ékezethasználati különbségeken túl megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/167. 2 fol.
Már más írógéppen írott másodpéldány, a cím alatt szerzőségi közlés; az 1. f. r. felső részén Szabó Lőrincné megjegyzései.


4. Pesti Napló, 1937. május 23. (115. sz.) 11. p.
Szövege ékezethasználati különbségeken túl megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


5. Aradi Közlöny, 1937. máj. 30. 8. p.
A Pesti Napló-megjelenés utánközlése.


6. Újságkivágat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/189. 1 fol.
A Pesti Napló-megjelenés kivágata külön lapra ragasztva, jobb felső sarokban piros postai irónnal számozás: 13, felülírva fekete ceruzával: 17. Feltehetően a kötet nyomdai kéziratának része lehetett.


7. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 60–61. fol.


8. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 71–72. p.

9. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 498–499. p.


10. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 498–499. p.

11. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 288–289. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.