Dokumentumok


1. Szabó Lőrinc jegyzetfüzete.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/282. 37. fol. v.
A vershez készített később ceruzával áthúzott autográf fogalmazvány-töredék, más feljegyzésekkel együtt:
„Vannak illataim. Hetvenhét kis üvegben
s nem értem, hogy mért beteges;
mindenki szeretné, ha hozzájutna

testem kitegyed [?] ...csapok... vezeték”;

jegyzet felett a cím ceruzás kézírással: „Varázsló illatok”.


2. Szabó Lőrinc jegyzetfüzete.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/282. 44. fol. r.
A vershez készített később ceruzával áthúzott autográf fogalmazvány-töredék, más feljegyzésekkel együtt:
Hetvenhét üveg illatom
Rabszolga szellemek...
egész fasor akác
India – idézlek!


3. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2171/57. 4 fol.
Bernáth Aurél hagyatékában (feltehetően Szabó Lőrincné ajándékozta a költő halála után azt Bernáth Aurélnak és feleségének Pártos Alice-nak); jegyzettömblapokon; a címadás ceruzával Szabó Lőrincnétől; alatta a szerzőségi közlés Szabó Lőrinc aláírásával; 4. f. v.-n Szabó Lőrincné megjegyzése. Szövegének központozáson és ékezethasználaton túli eltérései a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 3. sorban: „ritka” helyett még „tündér”; 19. sorban: „előborzonganak” helyett még „sorra fölremegnek”; 39. sorban: „a május” helyett „az édes”; 40. sorban: „édes emléke” helyett még „tavalyi május”; a szövegben a növénynevek aláhúzással kiemelve.


4. Az Est, 1938. febr. 13. (35. sz.) 8. p.
Szövegének eltérése eltérései a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 40. sorban: „édes emléke” helyett még „tavalyi május”.


5. Újságkivágat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/218. 1 fol.
Az Est-megjelenés kivágata külön lapra ragasztva, jobb felső sarokban piros postai irónnal számozás: 3. Feltehetően a kötet nyomdai kéziratának része lehetett.


6. Szabadság (Cleveland), 1938. márc. 24., 5. p.
A Pesti Napló-megjelenés utánközlése.


7. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 57–59. fol.
Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


8. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 68–70. p.

9. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 496–498. p.


10. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 496–498. p.