Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/152. 2 fol.
Tintával írt sorok, ceruzás javításokkal; 1. f. r. tetején a hírlapi megjelenés Szabó Lőrincné általi datálása; 2. f. r. alján a keletkezés datálása: 1927; szövegének eltérései a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 4. sorban: „szeretettel” helyett még „hűséggel”; 28. sorban: még betoldás: „és áruló”.


2. Az Est, 1937. márc. 7. (54. sz.) 8. p.
Szövege ékezethasználati különbségeken túl megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Szabadság (Cleveland), 1937. ápr. 1., 3. p.
Az Est-megjelenés utánközlése.


4. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 51–52. fol.


5. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 58–59. p.

6. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 491–492. p.


7. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 491–492. p.