Dokumentumok


1. Szabó Lőrinc jegyzetfüzete.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/282. 27. fol. r.
A vershez kapcsolódó áthúzott gyorsírásos jegyzet, mellette: „Szemüveg – kész!”; más feljegyzésekkel együtt.


2. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/162. 2 fol.
1. f. r. tetején Szabó Lőrincné megjegyzései; cím alatt szerzőségi közlés; javítás az utolsó, 36. sorban: „valahogy” helyett „én mindig”. Szövege ékezethasználati különbségek túl megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Az Est, 1937. jún. 27. (144. sz.) 8. p.

4. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 49–50. fol.


5. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 56–57. p.

6. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 489–490. p.


7. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 489–490. p.