Dokumentumok


1. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/158. 1. fol.
Másodpéldány; az oldal tetején Szabó Lőrincné megjegyzése. Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölt szöveggel.


2. Pesti Napló, 1937. aug. 20. (189. sz.) 9. p.
Szövege megegyezik a Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölt szöveggel.


3. Újságkivágat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/218. 1 fol.
A Pesti Napló-megjelenés kivágata külön lapra ragasztva; jobb felső sarokban piros postai irónnal számozás: 48. Feltehetően a kötet nyomdai kéziratának része lehetett.


4. A Bartha Miklós Társaság 1938-as kiadásának kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/197. 38. fol.


5. Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért, Versek, Bartha Miklós Társaság kiadása, Kecskemét, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Könyvesboltjának bizománya, Budapest, 1938, 41. p.

6. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 478. p.


7. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 478. p.

8. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 277–278. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.