Recenziók, kritikák

Bálint György = Az Est 1936. máj. 21.
Juhász Géza = Válasz, 1936. 6. (jún.) 368–371. 1 2 3 4
Kiss Jenő = Erdélyi Helikon, 1936. 9. (nov.) 721–722. [Kötetben: Kiss Jenő: Emberközelből: Tanulmányok, cikkek, visszaemlékezések, Dacia, Kolozsvár, 1979, 173–175.] 1 2
[N. n.] = Vasárnap: A Magyar Hírlap Melléklete, 1936. máj. 21. 1 2
[N. n.] = Délmagyarország, 1936. máj. 17.
Nagy András = Magyarország, 1936. máj. 17.
[Szántó Rudolf] Sz–ó R. = Pesti Napló, 1936. máj. 17.
[N. n.] = 8 órai újság, 1936. máj. 19. (115. sz.) 10. p.
[N. n.] = Prágai Magyar Hírlap, 1936. máj. 31.
Turóczi-Trostler, Josef = Pester Lloyd (esti), 1936. jún. 13.
Örley István = Budapesti Hírlap, 1936. jún. 21.
Kelemen János = Gondolat, 1936. 4–5. (jún.) 320. 1 2 3 4 5
Radnóti Miklós = Nyugat, 1936. 7. (júl.) 47–51. [Radnóti Miklós Művei, s. a. r., jegyz. Réz Pál, Szépirodalmi–Madách, 1979 (Nagy Klasszikusok), 682–688.] 1 2 3 4 5
[Demeter István] D. I. = Újkor, 1936. 8. 283.
Tandori Dezső: Szabó Lőrinc: Különbéke = Irodalomtörténet, 1980. 4. 949–958.