Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1934. jan. 14. (10. sz.) 34. p.
A 27. sor kivételével s az ékezethasználati különbségeken túl szövege megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Az 1936-os Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata, 134. fol.
Magántulajdon.
Lapra ragasztva a Pesti Napló-közlés kivágata; jobb felső sarokban kézírásos lapszámozás: 134; cím alatt a szerzőségi közlés áthúzva; kivágat tetején az élőfej a Pesti Napló-közlés datálásával áthúzva. A szövegen nincs javítás.


3. Szabó Lőrinc: Különbéke, Versek, Athenaeum R.-T. kiadása, Budapest, 1936, 181–182. p.
Eltérés a Pesti Napló közléstől: 27. sor „pusztulni kell neki,” helyett „vesszenek fiai,”. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 450–451. p.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 450–451. p.

6. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 263–265.p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.