Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1933. ápr. 2. (75. sz.) 17. p.
Szövege megegyezik az 1936-os Athenaeum-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Az 1936-os Athenaeum-kiadás nyomdai kézirata, 80–81. fol.
Magántulajdon.
Lapokra ragasztva a Pesti Napló-közlés kivágatai; jobb felső sarkokban kézírásos lapszámozás: 80, 81; cím alatt a szerzőségi közlés áthúzva; kivágat tetején a Pesti Napló-közlés kézírásos datálása áthúzva.


3. Szabó Lőrinc: Különbéke, Versek, Athenaeum R.-T. kiadása, Budapest, 1936, 115–116. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 407–408. p.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 407–408. p.

6. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 243–244. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.