Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1931. máj. 24. (116. sz.) 35. p.
Szövegének eltérése – ékezethasználati és központozásbeli különbségeken túl – az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 17. sorban: „titkos párbaja” helyett még „kétes alkuja”.


2. Kézirat.
PIM Kézirattár V. 334. 3 fol.
Az első versszak erősen elhalványuló gépírással, s a gépirat hiányosságainak kézírásos korrekcióival, a vers többi része ceruzás kézírással; a 3. f. r.-n az utolsó versszak szövege alatt autográf megjegyzés: „Mikes Irma kéziratgyűjteményébe írta Szabó Lőrinc – 1931. május 28.” Szövegének eltérése az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 13. sorban: „Míg cserébe” helyett „Míg engem is” (eltérő a Pesti Napló-közléstől is); 17. sorban: „titkos párbaja” helyett még „kétes alkuja” (ahogy a Pesti Napló-közlésben); 29. sorban: „örömét” helyett „szépségét” (eltérő a Pesti Napló-közléstől is).


3. Uj Anthológia, Fiatal költők 100 legszebb verse, összeállította és az előszót írta Babits Mihály, Nyugat-kiadás, Budapest, 1932, 125–127. p.
A kötetben szereplő többi Szabó Lőrinc-vers: Szénásszekér, Nagy nyaramban tavaszi lepke (Mitológia), Negyedóra isten és a hivatal közt, A homlokodtól fölfelé, Szamártövis, Hajnali rigók, Ébredés, Kortársak. Szövegének eltérése – ékezethasználati és központozásbeli különbségeken túl – az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 17. sorban: „titkos párbaja” helyett még „kétes alkuja”.


4. Az 1932-es Pantheon-kiadás nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/100. 1 fol.
Újságkivágat; a jobb felső sarokban a számozás: 40; szerzőmegjelölés áthúzva. Szövegének eltérése – ékezethasználati és központozásbeli különbségeken túl – az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 17. sorban: „titkos párbaja” helyett még „kétes alkuja”.


5. Szabó Lőrinc: Te meg a világ, Versek, Pantheon-kiadás, Budapest, 1932, 104–105. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


6. Korrektúralapok az 1934-es Válogatott Versei nyomdai kéziratának („A kis anthológia versanyaga”) kötegéből.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/2. 81–82. fol.


7. Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.], 57–59. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


8. Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.], 57–59. p. Szerzői példány.
Magántulajdon.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.

9.
Békésmegyei Közlöny, 1938. febr. 27. 6. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


10. Az 1940-es Válogatott verseinek nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/1. 29. fol. r–30. fol. r.
Az 1934-es Válogatott versei kötetének kitépett lapjai, rajta számozás ceruzás kézírással.


11. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 42. fol. r–v.
42r.-n korrektúrajel a hibás szedés miatt: a cím után pont.


12. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 83–84. p.

13. Mai magyar költők, A fiatal magyar költőnemzedék negyven lírikusának versei, összeállította és a bevezetést írta dr. Vajthó László, Dante Könyvkiadó, Budapest, 1941, 74. p.
A kötetben közölt többi Szabó Lőrinc-vers: Szénásszekér, A bagoly, Hajnali rigók, Az Ipoly ünnepén, Kortársak, Egy téli bodzabokorhoz, Lóci óriás lesz, Különbéke. Szövege megegyezik az 1940-es Válogatott verseiben közölttel.


14. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 304–305. p.


15. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 304–305. p.

16. Négy nemzedék, Élő magyar költők, a tanulmányt írta és a költőket bemutatja Sőtér István, Parnasszus, Budapest, 1948, 99–100. p.
A kötetben közölt többi Szabó Lőrinc-vers: Materializmus, Szamártövis, Szun Vu Kung lázadása, Lóci óriás lesz, Hajnali rigók, Vidéki állomáson, A Tücsökzenéből: 2. Síppal, hegedűvel, 67. A szem örömei, 68. Hangok, 139. Mézpergetés, 327. Gombák, 339. Kandalló előtt.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


17. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 181–183. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.