Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/48. 2 fol.
Ceruzás kézírás blokkpapíron. A 1. f. v. tetején áthúzva a cím: „Évek”. Javítások, sűrűn áthúzott, javított, kiegészített szövegrészek a 20., 21–22., 24–28. sorban. Szövege megegyezik a Pesti Naplóban közölttel.


2. Pesti Napló, 1928. júl. 15. (159. sz.) 36. p.
A közlés kivágata, MTA KIK Kézirattár Ms 4652/114. 1 fol.
A lap tetején Szabó Lőrincné megjegyzése. Eltérések – az ékezethasználati különbségeken túl – az 1932-es Pantheon-kiadásban közölt szövegtől: 3. sorban még hiányzó szó: „jó”; 3. sor végén vessző, 4–6. sor: „mert menni mindig nehezebb, / hisz minden tájnak, képnek, mozdulatnak / tündérei megfognak, csalogatnak”; 9. sorban: „igazi jó szállással” helyett még „pihenővel s jó szívvel”; 11. sorban: „Egészben” – így nagy betűvel. 12–18. sor: „s napok ezre, ki leszakadtál / utamról, el te sem maradtál / és nagy kanyarban megelőzve, / ahogy a messze láthatár előre / mozog és úgy vonul mögénk: / velünk vagy s a tegnapi útnak / tényéből raksz ma folytatást az újnak.” 25. sor: „és lelkem is csak sejti, hogy”; 26. sorban: „Nem” – így nagy betűvel; 33. sorban: „megyünk” helyett még „futunk”.


3. Az 1932-es Pantheon-kiadás nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/52. 1 fol.
Gépirat. A lapon a gépelési hiányosságok javításai ceruzával; tetején a számozás 7. Szövege megegyezik az 1932-es Pantheon-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Szabó Lőrinc: Te meg a világ, Versek, Pantheon-kiadás, Budapest, 1932, 17–18. p. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.

5. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 248–249. p.
249. p.-n hibás szedés korrekciója.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 248–249. p.