Recenziók, kritikák

(sz. r.) [Szántó Rudolf]: Szabó Lőrinc két verseskönyve: A Sátán műremekei – Paul Verlaine válogatott versei = Pesti Napló, 1926. dec. 17.
[N. n.] = Esti Újság, 1926. dec. 22.
[N. n.] = Magyarság, 1926. dec. 24.
B. Gy. [Bálint György]: Szabó Lőrinc két új kötete: A Sátán műremekei. Verlaine válogatott versei = Az Est, 1926. dec. 24.
(p.) = Újság, 1926. dec. 24.
[N. n.] = Esti Kurir, 1926. dec. 25.
[Várkonyi Nándor:] Egy sokarcú költő (Szabó Lőrinc új verseskötetei) = Pécsi Napló, 1926. dec. 26. 1 2
R. L. = Magyarország, 1927. jan. 20.
Füst Milán = Nyugat, 1927. I. 997–998. 1 2
Babits Mihály: Disputa = A fogalmazványtöredék Babits Mihály hagyatékában: Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár, Fond III/1497.
Ignotus Pál = Pandora, 1927. 1. 45–47. 1 2
[Sebestyén Károly] = Pester Lloyd, 1927. febr. 5.
Révész Béla: „Egyszerű szava munka és beszéde kard”: Egy új verseskönyvről = Népszava, 1927. febr. 27. 1 2
K. S. [Kozocsa Sándor] = Új Élet, 1927. máj.–jún., 220–221. 1 2 3
(ta.) [Tamás Aladár] = Új Föld, 1927. 1. 32.
sz. l. [Szentimrey Lajos]: Két új verseskönyv = Sopronvármegye, 1927. jan. 9.