Dokumentumok


1. Az 1926-os Pandora-kiadás nyomdai kézirata, 46/a. fol.
Magántulajdon.
Kellenek a Gonosz fegyverei! címmel. Gépirat. A lap alján kézírásos utasítás: „(Tartalomjegyzékbe a cimet!)”. A lap utólagos betoldás, erre utal a foliószámozás mellett a betűjelzés, illetve a nyomdai kézirat gépírásos tartalomjegyzékében Az utolsó perc a vigasz előtt és az Amiért nemcsak a templomokat című versek között az idegen kézírással beiktatott cím. (Feltehető, hogy Gáborjáni Klára utólagos korrekciójáról van szó.) Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


2. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 95–96. p.
Kellenek a Gonosz fegyverei! címmel.


3. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 95–96. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 95. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átírva – legépeltetni! Az áthúzott cím felett az új cím kézírással: Késő bánat, a cím két szava közt sűrűn átsatírozott szó; a lap tetején ceruzás számozás: 37. A 95–96. oldalon, a nyomtatott szövegen javítások kézírással és áthúzások. Ékezetbeli különbségen túli eltérés az Összes versei 1943-as kiadásában megjelent definitív szövegtől e közlés szerinti 19. sorban: „igazság” helyett az átiratban „mennyország”.


4. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 235–236. p.
Késő bánat címmel.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 235–236. p.