Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1926. aug. 22. (189. sz.) 18. p.
Lányok a nyár napfürdőjében címmel. Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


2. Az 1926-os Pandora-kiadás nyomdai kézirata, 39. fol.
Magántulajdon.
Lányok a nyár napfürdőjében címmel. A lapon a Pesti Napló-közlés kivágata felragasztva, szerzőmegjelölés áthúzva.


3. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 81–83. p.
Lányok a nyár napfürdőjében címmel. Szövege megegyezik a Pesti Napló 1926. aug. 22-i számában közölttel.


4. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 81–83. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 81. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átírva, – legépelni, így!”, javított cím: Lányok a nyárban, felette ceruzás számozás: 32. A 81–83. oldalon, a nyomtatott szövegen javítások kézírással és áthúzások. A vers az 1926-os Pandora-kiadásban közölt változathoz képest lényegesen átdolgozva. Ékezetbeli különbségeken túl szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel. Az átdolgozás során a vers sorainak száma 50-ről 49-re csökkent.


5. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 227–229. p.
Lányok a nyárban címmel. A 228. oldalon javítva az oldalszámozás.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 227–229. p.