Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/41. 4 fol.
Blokkpapíron, ceruzával. Ékezetbeli különbségeken túli eltérés az 1926-os Pandora-kiadásban közölt szövegtől: az 51. sor előtt a kéziratban egy plusz sor: „a városért”.


2. Az 1926-os Pandora-kiadás nyomdai kézirata, 34. fol.
Magántulajdon.
A lapon a vers gépirata felragasztva, a lap felső részén a sorszám, alján az aláírás áthúzva, melyből arra lehet következtetni, hogy tervezte a vers újságbeli közzétételét.


3. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 71–73. p.

4. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 71–73. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 5. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átírva, legépelni, így”; a cím felett gyorsírásos jegyzet: „Egy máv bérletjegy halálára” (Lipa Timea olvasata); a lap tetején ceruzás számozás: 27. A 71–73. oldalon, a nyomtatott szövegen javítások kézírással és áthúzások, a 72. oldalon 3 sornyi betoldás a lap szélére kiírva, a 73. oldalon a vers záró szakaszának átfogalmazása a lap alján. A vers az 1926-os Pandora-kiadásban közölt változathoz képest lényegesen átdolgozva. Eltérések az Összes versei 1943-as kiadásában megjelent definitív szövegtől e közlés szerinti 17. sor végén az átiratban még: „és idézlek”, 46. sorban: „s pénz nélkül” helyett az átiratban még: „s pénztelen”. Az átdolgozás során a vers sorainak száma 67-ről 61-re csökkent.


5. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 221–223. p.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 221–223. p.

7. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 132–139. p.
Az itt közölt szöveg megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.