Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/40. 3 fol.
Az ucca ezer mozdulata előtt címmel, blokkpapíron, ceruzával, f. 1r.-n többször áthúzott címvariáns: Körúti padon, az utolsó sor alatt aláírás. Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


2. Az Est, 1926. aug. 20. (188. sz.) 9. p.
Az ucca ezer mozdulata előtt címmel. Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


3. Az 1926-os Pandora-kiadás nyomdai kézirata, 33. fol.
Magántulajdon.
Az ucca ezer mozdulata előtt címmel. A lapon Az Est-közlés kivágata felragasztva, szerzőmegjelölés áthúzva.


4. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 69–70. p.
Az ucca ezer mozdulata előtt címmel. Szövege megegyezik Az Est 1926. aug. 20-i számában közölttel.


5. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 69–70. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 69. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átírva, legépelni, – így!” A 69. oldalon korábbi cím áthúzva felette az új cím: Töprengés egy körúti padon címvariánsok áthúzva-átírva: Töprengés az utcán, Töprengés a körúton.; az oldal jobb felső sarkánál ceruzás számozás: 26. A 69–70. oldalon, a nyomtatott szövegen javítások kézírással és áthúzások. A vers az 1926-os Pandora-kiadásban közölt változathoz képest lényegesen átdolgozva. Eltérések az Összes versei 1943-as kiadásában megjelent definitív szövegtől e közlés szerinti 13. sorban: „parancsát s vágyait” helyett az átiratban: „parancsait és vágyait”, 70. sor végén az átirat szövegében: „aki”, a 45. sor mellett a lap szélén korrektúrajel mellett: „babrálja”, a sorban a „motozza” áthúzva felette a végleges változatban szereplő szó: „csókolja”. Az átdolgozás során a vers sorainak száma 47-ről 46-ra csökkent.


6. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 220–221. p.
Töprengés egy körúti padon címmel.


7. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 220–221. p.
Töprengés egy körúti padon címmel.