Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/39. 2 fol.
Talán nem is rossz, ami rossz címmel, blokkpapíron, ceruzával, f. 2r.-n az utolsó sor alatt aláírás, a lap alján gyorsírásos fogalmazványtöredék, f. 2v.-n Szabó Lőrincné megjegyzése. Eltérések az 1926-os Pandora-kiadásban közölt szövegtől, a kötet sorainak számozását alapul véve: a kézirat 12–13. sora: „disznóhúst eszik a lányok / tündér-teste, a liliom”, 17–18. sora: „van oly nagyszerü mint / az ép test friss épülete”, a 27–30. sor helyén 3 sorban: „az egészben, hogy csak az őrület / vagy a haszon mer / törvényt látni fölöttük és”. A f. 2r.-n a névaláírás alatt jobboldalon ceruzás gyorsírásos versszak (Lipa Timea olvasata szerint):
„Hogy nem az ember
Igazsága igazság
És, hogy valahol
Isten szövetségese
Egymásnak a rossz meg a jó.”


2. Pesti Napló, 1926. szept. 12. (206. sz.) 7. p.
Talán nem is rossz, ami rossz címmel. Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


3. Az 1926-os Pandora-kiadás nyomdai kézirata, 32. fol.
Magántulajdon.
Talán nem is rossz, ami rossz címmel. A lapon a Pesti Napló-közlés kivágata felragasztva, szerzőmegjelölés áthúzva.


4. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 67–68. p.
Talán nem is rossz, ami rossz címmel. Szövege megegyezik a Pesti Napló, 1926. szept. 12-i számában közölttel.


5. Dedikáció Sági Mártának A sátán műremekei c. verseskötet előzéklapjának verzóján 1929. jan. 6-i datálással.
PIM Kézirattár V. 5433. 1 köt.
A dedikáció fölött a Talán nem is rossz, ami rossz (Szövetségesek) c. vers utolsó négy sora. Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel. Sági Márta (1902–1945) költő, férjével, Rosenberg Henrikkel gyógyszerészek voltak Csepelen. 1929 elején Szabó Lőrinc hozzájuk vitte öngyilkossági kísérlete után a Siesta szanatóriumból feleségét, és a Németvölgyi úti új lakásuk elkészültéig itt laktak.


6. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 67–68. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 67. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átírva, legépelni, – így!” Az áthúzott korábbi cím felett az új: Szövetségesek; ceruzás számozás: 25. A 67–68. oldalon, a nyomtatott szövegen javítások kézírással és áthúzások. A 67 oldalon a nyomtatott szöveg két sora áthúzva, mellette a lap szélén 4 sornyi átfogalmazása. A vers az 1926-os Pandora-kiadásban közölt változathoz képest lényegesen átdolgozva. Ékezetbeli különbségeken túli eltérések az Összes versei 1943-as kiadásában megjelent definitív szövegtől e közlés szerinti 4. sorban: „mert” helyett az átiratban még „hisz”, 9. sorban: „pedig” helyett még „talán”, 20. sorban: „meg a lélek” helyett még „meg az ember lelke”, a 23. sor előtt egy plusz sor az átiratban: „Minden, ami elkülönült”.


7. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 219–220. p.
Szövetségesek címmel.


8. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 219–220. p.
Szövetségesek címmel.