Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/36.
Tárlat: a sátán műremekei címmel, blokkpapíron, ceruzával; a f. 3v.-n. Szabó Lőrincné megjegyzése. Ékezetbeli eltéréseken túl szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


2. Az Est, 1926. máj. 16. (109. sz.) 10. p.
Tárlat: a sátán műremekei címmel. Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


3. Az 1926-os Pandora-kiadás nyomdai kézirata, 29. fol.
Magántulajdon.
Tárlat: a sátán műremekei címmel. A lapon Az Est-közlés kivágata felragasztva, szerzőmegjelölés áthúzva.


4. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 59–60. p.
Tárlat: a sátán műremekei címmel. Szövege megegyezik Az Est 1926. máj. 16-i számában közölttel.


5. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 59–60. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 59. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átírva, – legépelni a Vál. Versekből”; a vers szövege az 59–60. oldalon függőleges vonallal áthúzva; az 59. oldalon a cím felett ceruzás számozás: 22.


6. Gépirat autográf javítással az 1934-es Válogatott Versei nyomdai kéziratának („A kis anthológia versanyaga”) kötegéből.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/2. 60–62. fol.
Tárlat: a Sátán műremekei címmel. A szöveg az 1926-os Pandora-kiadásban közölthöz képest lényegesen átdolgozott; ékezetbeli különbségeken túli eltérés a Válogatott Versei 1934-es, Válogatott versei 1940-es kiadásában és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 26. és 28. sorban „ha” helyett a gépiraton „mert”.


7. Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.], 42–43. p.
Tárlat: a Sátán műremekei címmel.


8. Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.], 42–43. p. Szerzői példány.
Magántulajdon.


9. Az 1940-es Válogatott verseinek nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/1. 21v–. 22r. fol.
Tárlat: a Sátán műremekei címmel. Az 1934-es Válogatott versei kötetének kitépett lapja, rajta oldalszámozás ceruzás kézírással.


10. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 32. fol.
A f. 31r-n. ékezethasználatra vonatkozó korrektúrajelölések.


11. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 61–62. p.

12. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/4. 213–215. p.
Eltérés az Válogatott versei 1940-es kiadásában közölt szövegtől: a 32. sorban „Műremekét”, „Életet”, a 34. sorban Isten – így, nagybetűvel.


13. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 213–215. p.
Tárlat: A Sátán Műremekei címmel.


14. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 132–133. p.
Tárlat: A Sátán Műremekei címmel. Az itt közölt szöveg megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.