Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/30. 5 fol.
Cím nélkül, blokkpapíron, ceruzával, az utolsó sor alatt aláírva; f. 5v.-n. Szabó Lőrincné megjegyzése. Szövege ékezetbeli eltéréseken túl megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


2. Az Est, 1926. szept. 19. (212. sz.) 10. p.
Minden vigalom kétségbeesés címmel. Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


3. Az 1926-os Pandora-kiadás nyomdai kézirata, 19. fol.
Magántulajdon.
Minden vigalom kétségbeesés címmel. A lapon Az Est-közlés kivágata felragasztva, szerzőmegjelölés áthúzva.


4. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 38–40. p.
Minden vigalom kétségbeesés címmel. Szövege megegyezik Az Est, 1926. szept. 19-i számában közölttel.


5. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 38–40. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 13. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átírva külön papíron,”; a lap tetején a végleges cím: Az Első Kút panasza, alatta átsatírozott címvariáns: Sebek és szökőkutak, tintával átsatírozott gyorsírásos címvariáns: Gőgtől és jajunktól (Lipa Tímea olvasata szerint); a cím felett ceruzás számozás: 16. A 38–40. oldalon, a nyomtatott szövegen javítások kézírással és törlések, a margón betoldások, szövegrészek tisztázatai; az átdolgozás függőleges vonallal, ceruzával áthúzva. Ez az átírt szöveg lényegesen eltér a Pandora-kiadásban és az Összes versei 1943-as kiadásában megjelent szövegtől.

Más seb is van, és néha, igaz,
összedől a pénztorony is,
de szétloccsanó romjait is
bűvös delejével
rögtön magához szivja a 5.
többi nagy pénz. Néha igaz,
százfelé indul a csörgedező
arany, de ujra összegyül
s a helycsere semmit sem ér,
hisz az új gazda 10.
se nézi, hol
az Első Kút, melyből a boldogító
és jajgató folyam kitört,
megelégszik
az utolsóelőtti állomás 15.
gyalázásával. Semmit sem ér
a toronyomlás, semmit a sikeresebb
üzlet győzelme: egyetlen új
intéző sem hallja
meg az 20.
örök sikolyt,
Emberek,
nézzétek egymást, nézzétek a
porbahullt századok probahullt
népeit, nézzétek és 25.
irtózzatok:
minden vigalom kétségbeesés,
minden szépség szenny és halál,
és minden perc gyönyörű palotája
börtön valahol valakinek, 30.
hiszen az a[z] erő, az az öröm,
tornyokat épít,
amit a pénz ad a világ urainak;
mind-mind porbahullt századok
porbahullt népeiből 35.
ömlött ki,
és, gyűlt, áradt, csapott
a magasba, sugárba, toronyba,
eleven
szökőkút: jaj, belőlünk 40.
szakad a vér: a mi sebeinkből
szakad, a forró
forrás: a mi tüdőnk
liheg a száguldó mozdonyok
kazánjában, a mi ruhánk 45.
szennyéből születik a selyem,
a mi megtagadott
orvosságunkat, életünket
issza-eszi
pezsgős poharakban és ínyenc 50.
falatokban a pénz,
az isten,
a régi, az uj,
az örök,
a hadak s kulturák istene, 55.
aki mord ágyúkon kivül
szenteket gyüjt maga köré,
művészeket, csodálatos
mestereit, szónak, hangnak és
szineknek, 60.
mindent az ő mennyei lelkükön
átszűrve felejti, hogy
minden öröme kétségbeesés,
minden szépsége mocsok s halál
és minden perc gyönyörű palotája 65.
börtön valahol valakinek, –
nekünk, a legázolt
föld legázolt népeinek,
akik tehetetlen
nézzük, vak vándorútjain 70.
hogy gyül, nő, hogy csap ég felé,
magasba, sugárba, arany
szökőkutak tornyaiba,
a vér, a vérünk,
a jajgató és boldogító 75.
szent erőnk, mely szakadatlan
ömlik,
omlik
csukhatatlan sebeinkből. 79.


6. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17. 24–27. fol.
Az Első Kút panasza címmel. Az 1926-os Pandora-kiadás szerzői példányának lapjai közé illesztve, a 38. oldal előtt. A bal felső sarokban autográf megjegyzés: „átírás – Sátán, 38.; a f. 26v.-n Az örök járvány c. vers átdolgozásának kézirattöredéke. A vers az 1926-os Pandora-kiadásban közölt változathoz képest lényegesen átdolgozva. Ékezetbeli különbségeken túli eltérés: az Összes versei 1943-as kiadásában megjelent definitív szöveg 86. sora – „bölcsességgé, színarannyá” – helyett a kéziratban 2 sort alkotva: „bölcsességé, mámorokká / drágagyönggyé, színarannyá”. A végleges átdolgozás során a vers sorainak száma 83-ról 92-re növekedett.


7. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 199–202. p.
Az Első Kút panasza címmel.