Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/27. 2 fol.
Cím nélkül, blokkpapíron, ceruzával; hátoldalon Szabó Lőrincné megjegyzése. Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


2. Az 1926-os Pandora-kiadás nyomdai kézirata, 16. fol.
Magántulajdon.
Gépirat. A lap tetején kézírással a cím: Rablók kis cinkosa, alatta áthúzott korábbi cím: Hallgass, tehozzád nincs szavam! Az oldal margóján áthúzva: „29 sor”. Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


3. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 30–31. p.

4. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 30–31. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 30. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átírva, külön papíron – »Harminc ezüst«”; az áthúzott korábbi cím felett kézírással az új cím: Harminc ezüst; az 5. oldalon a cím felett ceruzás számozás: 13; a vers szövege az 30–31. oldalon függőleges vonallal áthúzva.


5. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17. 19. fol.
Harminc ezüst címmel. Az 1926-os Pandora-kiadás szerzői példányának lapjai közé illesztve, a 30. oldal előtt. A bal felső sarokban autográf megjegyzés: „átírás – Sátán, 30.”; a versón autográf tintaírással: „Harminc ezüst 13”, valamint ceruzás gyorsírásos szövegek ceruzával áthúzva. A vers az 1926-os Pandora-kiadásban közölt változathoz képest lényegesen átdolgozva. Ékezetbeli különbségeken túli eltérések az Összes versei 1943-as kiadásában megjelent definitív szövegtől e közlés szerinti 22. sorban: „az ellenség hőseit is” helyett még: „ellenség harcos kürtjeit is”. Az átdolgozás során a vers sorainak száma 29-ről 26-ra csökkent.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 195. p.
Harminc ezüst címmel.