Dokumentumok


1. Kút, 1926. (1. évf.) 1. sz. (márc. 28.) 15. p.
Akarom, hogy félj, ha látsz címmel. Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


2. Az 1926-os Pandora-kiadás nyomdai kézirata, 14–15. fol.
Magántulajdon. A korábbi cím – Akarom, hogy félj, ha látsz – áthúzva, felette kézírással az új cím: Sebeinket tányérodra rakom. Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


3. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 28–29. p.
Sebeinket tányérodra rakom címmel. Szövege megegyezik a Kút c. folyóirat 1926. 1. számában közölttel.


4. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 28–29. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 28. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átírva, külön papíron: »Nézlek, szelíden, szótlanúl«”; a nyomtatott cím felett is az új cím kézírással: Nézlek, szelíden, szótlanúl; a vers szövege az 28–29. oldalon függőleges vonallal áthúzva; az 28. oldalon a cím felett ceruzás számozás: 12.


5. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17. 17. fol.
Nézlek, szelíden, szótlanúl címmel. Az 1926-os Pandora-kiadás szerzői példányának lapjai közé illesztve, a 28. oldal előtt. A bal felső sarokban autográf megjegyzés: „Sátán, 28. old.” A vers az 1926-os Pandora-kiadásban közölt változathoz képest lényegesen átdolgozva. Ékezetbeli különbségeken túli eltérések az Összes versei 1943-as kiadásában megjelent definitív szövegtől e közlés szerinti 16. sorban: „pondró” helyett még „féreg”; az utolsó 4 sor (20–23.) a kéziratban még 3, eltérő szöveggel: „farkasok, darabokban / temessék vacogó életedet / bendőjük melegébe.”


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 194. p.
Nézlek, szeliden, szótlanul címmel. (A kötet tartalomjegyzékében a cím: Nézlek, szelíden, szótlanúl.)


7. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 126. p.
Nézlek, szeliden, szótlanúl címmel. Az itt közölt szöveg megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.