Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/22. 2 fol.
A cím átsatírozva. Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel. A f. 2v.-n G. Szabó Lőrinc megjegyzése.


2. Az 1926-os Pandora-kiadás nyomdai kézirata, 8. fol.
Magántulajdon.
Beragasztott gépirat, a szöveg felett a cím kézírással: Nélkülözések rémuralma. Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


3. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 17–18. p.
Nélkülözések rémuralma címmel.


4. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 17–18. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 17. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átírva, legépelni, így!”; a jobb felső sarokban címvariáns: Mit ér?; áthúzott cím felett a javított végleges cím: Miénk a napfény (korábbi változat: Mit ér a napfény?); a 17. oldalon cím felett ceruzás számozás: 7. A 17–18. oldalon, a nyomtatott szövegen javítások kézírással és áthúzások; 18. oldalon 2 sor a margón leírva. A szöveg az 1926-os Pandora-kiadásban közölthöz képest lényegesen átdolgozott. Eltérések az Összes versei 1943-as kiadásában megjelent definitív szövegtől e közlés szerinti 3. sorban: „zárolhat” helyett az átiratban „vehet zár alá”, 7. sorban: „ez a test” helyett még „a mi testünk”, 22. sorban: „amit” helyett még „mit”, 23. sorban: „vehet el” helyett még: „vehetett zár alá”, 29. sorban: „azt, aki az” helyett még: „aki”. Az átdolgozás során a vers sorainak száma 37-ről 35-re csökkent.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 188–189. p.

6. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 122–123. p.
Az itt közölt szöveg megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.