Dokumentumok


1. Az Est, 1926. márc. 28. (71. sz.) 10. p.
Üzlet, revolver, csönd címmel.


2. Az 1926-os Pandora-kiadás nyomdai kézirata, 5. fol.
Magántulajdon.
Beragasztott gépirat, felette a cím – Üzlet, revolver, csönd – autográf kézírással. Az ékezethasználati különbségeken túli eltérések Az Est-közléstől: 7. sorban: „Legnagyobb” – így, nagy betűvel; 8. sorban: „Üzlet” – így, nagy betűvel; 9. sorban: „Legridegebb” – így, nagy betűvel; 10. sorban: „Üzlet” – így, nagy betűvel; 23. sor Az Est-közlésben: „megváltás felé, s talán”, a kéziratban: „megváltás felé s nem is; 24. sor Az Est-közlésben: „nem is tudják, hogy gyermekeikben”, a kéziratban: „tudják, hogy gyermeikben”; utolsó sorban: „csönd” – így, kis betűvel. A szöveg megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


3. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 11–12. p.
Üzlet, revolver, csönd címmel. A szöveg megegyezik a nyomdai kéziratban szereplő szöveggel.


4. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 11–12. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 9. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átírva külön papíron”; a cím áthúzva felette kézírással az új cím: Áldozatok; a vers szövege az 11–12. oldalon függőleges vonallal áthúzva; az 11. oldalon a cím felett ceruzás számozás: 4; a lap jobb szélén éretelmezhetetlen gyorsírásos jegyzetek. Az első 10 sor kézírással átdolgozva. Eltérések az Összes versei 1943-as kiadásában megjelent definitív szövegtől: e közlés szerinti 7. sor: „zajtalan halált is, az egyetemes”, 8. sor: „üzlet néma vezényszavait”, 9–10. sor áthúzva. Az átdolgozás során a vers sorainak száma 39-ről 45-re növekedett.


5. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17. 6–7. fol.
Az 1926-os Pandora-kiadás szerzői példányának lapjai közé illesztve, a 11. oldal előtt. A bal felső sarokban autográf megjegyzés: „átírás – Sátán, 11. Üzlet, revolver, csönd”; a lap tetején áthúzott címvariánsok: Öngyilkosok, Csöndes áldozatok, lejjebb a végleges cím: Áldozatok. A szöveg az 1926-os Pandora kiadásban közölthöz képest lényegesen átdolgozott, s megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 185–186. p.