Dokumentumok


1. Az Est, 1926. ápr. 11. (81. sz.) 9. p.
Szövege megegyezik az 1926-os Pandora-kiadásban közölttel.


2. Az 1926-os Pandora-kiadás nyomdai kézirata, 4. fol.
Magántulajdon.
A lapon Az Est-közlés kivágata felragasztva, szerzőmegjelölés áthúzva.


3. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 9–10. p.
Szövege megegyezik Az Est 1926. ápr. 11-i számában közölttel.


4. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei, Versek, Pandora-kiadás, Budapest, 1926, 9–10. p. Szerzői példány.
MTA KIK Kézirattár Ms 4650/17.
Az 9. oldal bal felső sarkában autográf megjegyzés: „Átírva, legépelni a Vál. Versekből”; a vers szövege az 9–10. oldalon függőleges vonallal áthúzva; az 9. oldalon a cím felett ceruzás számozás: 3.


5. Gépirat autográf javítással az 1934-es Válogatott Versei nyomdai kéziratának („A kis anthológia versanyaga”) kötegéből.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/2. 57–59. fol.
A szöveg az 1926-os Pandora-kiadásban közölthöz képest lényegesen átdolgozott, a korábban 2 szakaszra tagolt költemény 3 szakaszra tagolva; ékezetbeli különbségeken túl megegyezik a Válogatott Versei 1934-es, Válogatott versei 1940-es kiadásában közölttel. Az átdolgozás során a vers sorainak száma 37-ről 41-re növekedett.


6. Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.], 40–41. p.

7. Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.], 40–41. p. Szerzői példány.
Magántulajdon.


8. Az 1940-es Válogatott verseinek nyomdai kézirata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/1. 20v.–21r. fol.
Az 1934-es Válogatott versei kötetének kitépett lapja, rajta számozás ceruzás kézírással.


9. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 30r.–v. fol.
A f. 30r–v-n korrektúrajelek.


10. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 59–60. p.

11. Szabó Lőrinc–Szalay Lajos: Tizenkét vers – tizenkét rajz, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T., Budapest [1943] 23–24. p.
Az itt közölt szöveg megegyezik a Válogatott Versei 1934-es, Válogatott versei 1940-es kiadásában közölttel.


12. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 183–184. p.
Utolsó közléshez képest eltérés: 3. versszak 2. sorában „énmellettem” helyett „énmellém”.


13. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 120–121. p.
Utolsó közléshez képest eltérés: 2. versszak 13. sorának elején „és” helyett „s”, egyébként az itt közölt szöveg megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.