Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1924. jan. 27. (23. sz.) 12. p.
Tüzek csengői, lila csóvák címmel. Szövege megegyezik az 1925-ös Kultura-kiadásban közölttel.


2. Az 1925-ös Kultura-kiadás nyomdai kézirata.
Magántulajdon, 25. fol.
Tüzek csengői, lila csóvák címmel. A lapon a Pesti Napló-közlés kivágata felragasztva, szerzőmegjelölés áthúzva.


3. Szabó Lőrinc: Fény, fény fény, Versek, Kultura R.-T. kiadása, Budapest, 1926 [1925], 33. p.
Tüzek csengői, lila csóvák címmel. Szövege megegyezik a Pesti Napló 1924. jan. 27-i számában közölttel.


4. Szabó Lőrinc: Fény, fény fény, Versek, Kultura R.-T. kiadása, Budapest, 1926 [1925], 33. p. Szerzői példány.
Magántulajdon.
A cím mellett a Pesti Napló-közlésre utaló autográf jegyzet, a lap alján feljegyzés a vers keletkezéséről.


5. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTAKK Ms 4653/4. 137–138. p.
Jildiz, keleti táncosnő címmel.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Uj Idők Irodalmi Intézet RT. (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest, 1943, 137–138. p.
Jildiz, keleti táncosnő címmel. Szövege az 1925-ös Kultura-kiadásban közölthöz képest lényegesen átdolgozott.