XXXVII. Szélcsend
Dokumentumok

1. Kézirat.
MTAKK Ms 2270/6. 1 fol.
Az 1922-es Kner kiadás megjelenése előtti kézirat, az ott közölt szöveghez képest nem variáns. A kéziratlap hátoldalán Szabó Lőrincné kézírásos megjegyzése.
A vers az 1922-es Kner kiadás nyomdai példányában és korrektúrájában még nem szerepelt, utólag iktatta be a költő. Ezért innen kezdve a nyomdai példány számozása már kettővel marad le, a korrektúra számozását ez esetben is utána igazítja. A kéziraton jelzi a vers számozását, feltehetően ezt küldte a nyomdának, ennek alapján szedték ki a verset (máskülönben miért írta volna rá a számozást?).


2. Föld, erdő, isten: Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922, 51. p.

3. Föld, erdő, isten: Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922, 51. p.
Magántulajdon. Szerzői példány. Az oldalon Szabó Lőrinc kézírásos címadása.


4. Gépirat.
MTAKK Ms 4650/7. 1 fol.
Kézírásos javításokkal, a szöveg pár ékezési eltérést leszámítva megegyezik az 1943-as Összes verseiben közölt szöveggel.


5. Gépirat.
MTAKK Ms 4653/2. 12. fol.
A szöveg pár ékezési eltérést leszámítva megegyezik az 1943-as Összes verseiben közölt szöveggel, a cím itt „Szélcsönd”.


6. Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.], 8–9. p. A vers címe: „Szélcsönd”.

7. 1940-es Válogatott verseihez készített korrektúra.
MTAKK Ms 4653/3. Itt már „Szélcsönd” helyett „Szélcsend” a cím.
Az oldalon kézírásos javítások, jelölések.


8. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner, Budapest, 1940, 11. p.

9. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTAK Ms 4653/4.


10. Szabó Lőrinc Összes versei, Uj Idők Irodalmi Intézet R.T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1944, 34. p.