XXXI. Jelenések
Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Korábbi vers! 1 A 19-es kommün kitörésére és az általa keltett rémületre vonatkozik, lényegileg azonban fantáziajáték. Megemlítem, hogy a kommün kitörése előtt én már Graféknál laktam, 2 tizedesi csillagaimtól megfosztott csukaszürke mundérban jártam, és katonasapkám rózsája helyén egy kis vörös pamutbóbitát hordtam, melyet anyukával varrattam magamnak. Legutóbbi gimnáziumkori polgári ruhámat később G. Sz. Kálmán nagybátyám (a siketnéma, a festő apja) csempészte át valahogy Budapestre a román fronton keresztül.

1 Korábbi vers: Szabó Lőrinc első megjelent verseinek egyike (Nyugat, 1920. 11–12. szám, Novus nascitur ordo címen), lásd fentebb, a kötet bevezető emlékezéseiben.

2 „A kommün kitörése előtt én már Graféknál laktam”: 1919. január 1-jétől, lásd a Kirándulás című versnél.