XXVII. Könyvvel a temetőben
Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

A „gonosz szemek és szavak” megint a túlérzékeny lélek betegsége, reagálás Ilonkára; 1 túlzás megint a Reviczky utcai 2 emlékezés, és összekötése a reális életnek a tiszabecsi temető 5-10 évvel korábbi emlékeivel, aktuális olvasmányaival (nagyon szerettem akkoriban Seneca leveleit) és balatonföldvári frissebb élményekkel. 3 Földvár ébresztette Tiszabecset 4 és tűnődéseimet kavarták az olvasmányok. Latinossá stilizált hangulat. A későbbi Tücsökzenébe nagyon jól beillett volna az alapkép. Az utolsó sorban mintha egy Schiller-verssor hatása lenne (akit különben nem nagyon szeretek).

1 Babits Mihályné, sz. Tanner Ilona (1895–1955), Török Sophie néven írónő; róla ld. Bizalmas adatok és megjegyzések: B. I., in Vers és valóság: Bizalmas adatok és megjegyzések, sajtó alá rendezte, s a jegyzeteket írta Kiss Katalin és Lengyel Tóth Krisztina, Osiris, Bp., 2001, 296–309. p.

2 Babits Mihály lakhelye.

3 Balatonföldváron volt Graf Ferenc és családja nyaralója. Graf Ferencről ld. a XI. Kirándulás c. vers kommentárját.

4 G. Szabó Mihály (1873–1945) Tiszabecsen volt ref. lelkész G. Szabó Mihály (1873–1945), Szabó Lőrinc nagybátyja, akinél sokszor volt a költő gyerekkorában vendég, diákkori nyarait gyakran nála töltötte. E nyaralások emlékét megörökítette a Tücsökzene több verse is.