XXV. A következő pillanat
Korábbi változat (1922)

Halottakkal bevetett utakon
járok… köröttem idegenszerű
vázak libegnek… jobbról őrület,
balról a kétely szédítő sötétje
huz-vonz zuhanni és a tragikus
csöndbe időnként belebőgnek a
halál alaktalan barlangjai…
– Halottakkal bevetett utakon
járok, s tudom, hogy nemsokára ott
heverek én is: rosszindulatú
istenek elrontott játékszere!