XXIII. A vágy szégyene
Dokumentumok

1. Föld, erdő, isten: Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922, 30. p.
A vers az 1922-es Kner kiadás nyomdai példányában és korrektúrájában még nem szerepelt, utólag iktatta be a költő. Ezért innen kezdve a nyomdai példány számozása már kettővel marad le, a korrektúra számozását ez esetben is utána igazította.


2. Föld, erdő, isten: Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922, 30. p.
Magántulajdon. Az oldalon Szabó Lőrinc kézírásos címadása, kézírásos javításai, az átdolgozott változat némileg megegyezik az Új Idők-ben, illetve az 1943-as Összes versei közt közölt szöveggel: 7. sorban a „jókedvű” helyett „tavaszi” olvasható, de ez a javítás nem került át a későbbi változatokba.


3. Új versek, régi dallamok gyűjtőcím alatt négy más verssel együtt, átdolgozva: Új Idők, 1943. máj. 1. 70. p.

4. Az 1943-as Összes versei kefelevonata.
MTAK Ms 4653/4.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, Uj Idők Irodalmi Intézet R.T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1944, 21–22. p.

6. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Bp., Magvető, 1956, 55–56. p.