XIX. Elmentél, s megnémult a táj
Dokumentumok

Szabó Lőrinc Összes versei, Uj Idők Irodalmi Intézet R.T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1944, 19. p.