XIX. Elmentél, s megnémult a táj
Dokumentumok

Az 1922-es Kner kiadás nyomdai kézirata.
Magántulajdon. A felragasztott kéziratlap felett a számozás – XVIII. – eltérő a Kner kiadásétól.