XVII. A szelíd tanitvány
Dokumentumok

Szabó Lőrinc Összes versei, Uj Idők Irodalmi Intézet R.T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1944, 17–18. p.