XVII. A szelíd tanitvány
Dokumentumok

Föld, erdő, isten: Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922, 23. p. Szerzői példány.
Magántulajdon. Az oldalon Szabó Lőrinc kézírásos címadása és javításai. A javított változat némileg eltérő az 1943-as Összes versei közt közölttől; itt még a 2. versszak 2. sorában „szeretem tiszta szemeidet” szerepel, végleges változatban: „magányodat szeretem” olvasható.