XVII. A szelíd tanitvány
Dokumentumok

Az 1922-es Kner kiadás nyomdai kézirata.
Magántulajdon. A felragasztott kéziratlap felett a számozás – XVI. – eltérő a Kner kiadásétól.