X. Mondják, hogy szép
Dokumentumok

1. Kézirat.
MTAKK Ms 2270/2. 1 fol.
Az 1922-es Kner kiadás megjelenése előtti, az ott közölt szöveghez képest némileg eltérő: a harmadik sorban „nagy szemében” helyett itt még „éjszemében” olvasható, ahogyan a költemény Nyugatbeli közlésekor is. A ceruzával feltüntetett számjelzés nem egyezik meg a vers kötetbéli sorszámával. A kéziratlap hátoldalán Szabó Lőrincné kézírásos megjegyzései.


2. Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XXXII. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1142. p.

3. Az 1922-es Kner kiadás nyomdai kézirata.
Magántulajdon.


4. Az 1922-es Kner kiadás kefelevonata.
Magántulajdon. Az oldalon kézírásos javítások; „éjszemében” javítva: „nagy szemében”.


5. Föld, erdő, isten: Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922, 14. p.

6. Föld, erdő, isten: Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922, 14. p. Szerzői példány.
Magántulajdon. Az oldalon Szabó Lőrinc kézírásos címadása.


7. Gépirat.
MTAKK Ms 4650/3. 1 fol.
Szövege megegyezik az 1922-es Kner kiadásban közölttel. A lap hátoldalán Szabó Lőrincné kézírásos megjegyzése.


8. Gépirat.
MTAKK Ms 4653/2. 8.
Az 1922-es Kner kiadás megjelenése utáni, az ott közölt szövegtől némileg eltérő. Megegyezik a Válogatott Versei 1934-es kiadásában közölt szöveggel, de eltér Válogatott versei 1940-es, illetve az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől. Az eltérésekkel kapcsolatban ld. az 1940-es Válogatott verseihez készített korrektúrát.


9. Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.], 7. p.

10. Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.], 7. p. Szerzői példány.
Magántulajdon. Az oldalon Szabó Lőrinc gyorsírásos javításai.


11. 1940-es Válogatott verseihez készített korrektúra.
MTAKK Ms 4653/3.
Az oldalon kézírásos javítások, jelölések.


12. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner, Budapest, 1940, 9. p.

13. Szabó Lőrinc Összes versei, Uj Idők Irodalmi Intézet R.T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1944, 13. p.

14. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető, Budapest, 1956, 54–55. p.