VIII. Zavar
Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről

Vers és valóság

Változatlanul „ezüstkori” latinos hangulat és stilizáció; néhány racionálisan bensőséges kifejezésben akkoriban kezdtem megtalálni valamennyire a saját hangom elemeit. Versforma és stílus George-hatást mutat. 1 A benne szereplő nő már későbbi feleségem, Nagyklára. Természetesen – most jut eszembe! – ez már a Föld, erdő, isten átírt szövege, tehát a kidolgozásba későbbi érettségi fokon is beleszólt a kritikám. Egybe kéne vetni az első változattal. Úgy sejtem, a későbbi variáns mindig logikusságban, emberi érettségben és kifejezésbeli biztosságban tér el az elsőtől.

Jegyzetek

1 Stefan George (1868–1933), német költő.