III. Este
Dokumentumok

1. Kézirat.
MTAKK Ms 2270/1. 1 fol.
Az 1922-es Kner kiadás megjelenése előtti, az ott közölt szöveghez képest eltérés csak a 11. sor elején a mondatkezdő névelő. A ceruzával feltüntetett számjelzés nem egyezik meg a vers kötetbéli sorszámával. A kéziratlap hátoldalán Szabó Lőrincné kézírásos megjegyzése.


2. Dunántúli idillek gyűjtőcím alatt a XVIII. sz. költemény: Nyugat, 1921. 15. sz. (aug. 1.) 1141. p.

3. Az 1922-es Kner kiadás nyomdai kézirata
Magántulajdon.


4. Az 1922-es Kner kiadás kefelevonata.
Magántulajdon. Az oldalon autográf javítás.


5. Föld, erdő, isten: Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922, 7. p.

6. Föld, erdő, isten: Szabó Lőrinc versei, Kner Izidor, Gyoma, 1922, 7. p. Szerzői példány.
Magántulajdon. Az oldalon Szabó Lőrinc kézírásos címadása és megjegyzése.


7. Gépirat
MTAKK Ms 4650/5. 1 fol.
Az 1922-es Kner kiadás megjelenése utáni gépirat, az ott közölt szöveghez képest variáns, némileg eltér az 1934-es, ill. az 1940-es Válogatott versei és az 1943-as Összes versei közt közölt szövegtől: 8. sorban „elomlanak” helyett „szétzúzódtak”, az 1940-es és az 1943-as közlésben a 18. sorban már „tehénkék” helyett „tehenek” szerepel. A szöveg felett az áthúzott korábbi cím „Balatoni este”, 4. sor után áthúzott, később kimaradt sor. A második sor végén autográf ékezettel az u felett, mely a 8. számú gépiraton kézírással lehúzva.


8. Gépirat.
MTAKK Ms 4653/2. 8. fol. Az 1922-es Kner kiadás megjelenése utáni, az ott közölt szöveghez képest variáns, megegyezik az 1934-es Válogatott Versei közt közölt szöveggel, és némileg eltér az 1940-es Válogatott versei, ill. az 1943-as Összes versei közt közölttől: a 18. sorban „tehenek” helyett „tehénkék” szerepel. Az oldalon még Szabó Lőrinc kézírásos jelölései, megjegyzése.


9. Szabó Lőrinc Válogatott Versei, Nagy Károly és Társai, Debrecen, 1934 [Uj Irók 8.], 6–7. p.

10. Este címmel: Új Magyarság, 1937. márc. 28., 17. p.
A közlés a lap Költők beszélnek a tavasz lázában fogant első versükről c. nyilatkozatsorozat része. Az itt szereplő szöveg némileg eltér az 1934-es Válogatott Versei közt közölt változattól: 1. sorban "füvek" helyett "kövek"; 3. sorban: Szentjánosbogárka - így nagy betűvel; 8. sorban "kimart helyett itt "parti".

11. Este címmel: Keleti Ujság, 1937. máj. 10.
Az Uj Magyarság cikkének utánközlése.


12. 1940-es Válogatott verseihez készített korrektúra.
MTAKK Ms 4653/3. Az oldalon kézírásos javítások, jelölések.


13. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner, Budapest, 1940, 8. p.

14. Szabó Lőrinc Összes versei, Uj Idők Irodalmi Intézet R.T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1944, 8–9. p.

15. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető, Budapest, 1956, 53. p.