A ciklusról 
 
A Régen és Most darabjai Szabó Lőrinc Összes versei végén külön részben jelentek meg, s ezt a részt ciklusként emlegeti a szakirodalom. Azonban csak abból a szempontból tartoznak össze, hogy korábban csak periodikákban láttak napvilágot vagy egyáltalán nem jelentek meg. Összességükben nem köthetők egy korszakhoz vagy problematikához, életérzéshez, és ha a versek sorrendjének kialakításakor érvényesült is valamiféle tematikai rendezőelv, a kötet nem tekinthető egységes lezárt egésznek. A költő az Összes versei utószavában említést tett egy „tervezett külön kiadás”-ról, melyet bővíteni szándékozott még huszonöt korábban keletkezett vers átdolgozásával, de ez nem valósult meg, és ennek nem csak a későbbi körülmények voltak az okai. A Régen és Most gyűjteménye az Összes versei egy kiegészítő függelékének tekinthető.

A versek datálását nézve, a gyűjtemény legnagyobb része az 1938 (Harc az ünnepért megjelenési éve) és 1943 között keletkezett műveiből tevődik össze, az Összes versei tartalomjegyzékét alapul véve számszerint 67-ből. E korszak első versei 1938. május 1-jén a Pesti Naplóban, illetve Az Estben jelentek meg (Az óriás intelme, illetve Félelmes a fegyverem… utóbb Magam ügyében címmel), az utolsó, a Buddha válaszol c. az Új Idők 1943. február 20-i számában, ahogyan erről 1945-ös naplójában meg is emlékezett.

Jelentős részt tesznek ki az 1927 és 1928-ban keletkezett versek, számuk a tartalomjegyzék szerint 22. Ez a szám azonban nem problémátlan. Elképzelhető, hogy egyes, általa az első megjelenés évére vagy a mellé datált művek jóval korábban íródtak. Például A tűkör vallomása létrejöttét 1938-ra teszi az Összes versei tartalomjegyzékében. A költemény 1939-ben jelent meg a Magyar Könyvbarátok Diáriumában, de a Korzáti Erzsébet hagyatékában fennmaradt kézirat – mely még a Párbeszéd a tükörrel címet viseli – írásképe szerint, ezt is 1928-as alkotásnak kell tekintenünk. Vagy a Szakítás c. vers tartalomjegyzék alapján való 1942-es datálása is kétséges. A Vers és valóság-kommentárjában a költő elmondja, hogy egy „régebbi anyag átdolgozása”, ugyanakkor az 1942-es Magyar Csillagban megjelent és az Összes verseiben közzétett szöveg között nincs különbség, vagyis ha átdolgozott darab, akkor jóval 1942 előtt kellett keletkeznie, s a költemény tartalmát, illetve a hozzá fűzött reflexiókat figyelembe véve nem kizárt, hogy ez is eredetileg 1927–28-as alkotás. Gyanú illethet még más olyan darabokat is, melyeknek jelenleg nem ismerjük a kéziratát.

Kabdebó Lóránt Szabó Lőrinc pályáján az 1927–1928-as időszakot a „váltás korszaká”-nak nevezte, mert ekkor jut el az egyéni lázadástól az individualista szemlélődéshez. E két év termése külön kötetben nem jelent meg. Néhány darabot felhasznált a Te meg a világban, egy részüket átdolgozta a Harc az ünnepért  számára, azonban nagy részüket új változatban a Régen és Most ciklusban tette közzé. E korszak költeményei jelentős részének kései megjelenését elsősorban konkrét ok indokolta: ezek Korzáti Erzsébethez írott szerelmes versek, s keletkezésük idején, amikor házassága válságos periódusba jutott, nem gondolhatott publikálásukra.

A Régen és Most ciklust is magába foglaló Összes versei gyűjteményes kötet 1943 könyvnapjára jelent meg (Szabó Lőrinc Összes versei 1922–1943. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Bp., 1943.), a második kiadása 1944-ben Uj Idők Irodalmi Intézet kiadó megjelöléssel, mely egy szedési anomáliától eltekintve az előző kiadás újranyomása. Az Új Idők május 1-i számában Születésnapi ajándék címen jelentette be és a május 15. szám pedig már hirdette a kötetet.
 
 
A versek megjelenései periodikákban:

Március a körútonVárosi tavasz címmel: Új Idők, 1940. 11. (márc. 10.) 263. p.
Úgy látszik – Pesti Napló, 1927. dec. 11.  (281. sz.) 13. p.
Lemondás (Nem elég, nem elég, nem elég…) – Pesti Napló, 1928. aug. 26. (193. sz.) 35. p.
Operáció után – Betegen a tavaszban címmel: Budapesti Szemle, 1940. jan. (746. sz.) 60. p.
Egy orvos halálára – Pesti Napló, 1939. jan. 29. (24. sz.) 1. p.
Fűz a tóparton – Parti fűz címmel: Budapesti Szemle, 1940. jan. (746. sz.) 60. p.
Pocsolyák – Új idők, 1939. 39. sz. (szept. 24.) 422 p.
Szakadék – Hegytető, Avelengo címmel (Úti jegyzetek Merán körül gyűjtőcím alatt): Pesti Napló, 1928. máj. 6. (103. sz.) 35. p.
Csavargók – Csavargó Meránban címmel (Úti jegyzetek Merán körül gyűjtőcím alatt): Pesti Napló, 1928. máj. 6. (103. sz.) 35. p.
A Fekete Erdőben – Az Est, 1938. szept. 4. (199. sz.) 8. p.
Titi tó – Az Est, 1938. aug. 14. (183. sz.) 8. p.; Szabadság (Cleveland), 1938. szept. 1.
Utazó szemek – Új Idők, 1940. 22. sz. (máj. 26.) 587. p.
Gyanutlan perc – (1940) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
Az aranyhegy alatt – Magyarország, 1939. dec. 23. (292. sz., Esti lap) 7. p.
Munkanélküli a Dunaparton – A Dunaparton címmel: Az Est, 1927. júl. 17. (167. sz.) 10. p.
Kilátón Budapest fölött – Örök gazda címmel: Az Est, 1938. júl.17. (159. sz.) 8. p.; Szabadság (Cleveland) 1938. aug. 11.
Falusi lányok – Lányok a Grand Hotelben címmel: Budapesti Szemle, 1941. máj. (762. sz.) 362–363. p.
Ősz a Galyatetőn – Új Idők, 1940. 50. (dec. 8.) 688. p.
Őszi erkélyen – Napsütés az erkélyen címmel: Pesti Napló, 1927. nov. 6. (252. sz.) 37. p.
Madarak – (1939) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
Kegyetlen út – Magyarország, 1942. dec. 24. (292. sz., Esti lap) 7. p.
Kályha előtt – Pesti Napló, 1933. febr. 26. (47. sz.) 19. p.
Gépek – Testvérek címmel: Pesti Napló, 1932. okt. 16. (233. sz.) 4. p.; átdolgozva: Új Idők, 1942. 12. sz. (febr. 22.) 331. p.
A földgömb – Pesti Napló, 1934. ápr. 1. (73. sz.) 49. p.; átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 10. sz. (máj. 15.) 578–579. p.
A halottak – (1936) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
Lóci meg a számok – Pesti Napló, 1938. dec. 25. (271. sz.) 9. p.
Gyerekek közt – Az Est, 1938. júl. 3. (147. sz.) 8. p.
Bicikli – Álom címmel: Pesti Napló, 1938. okt. 9. (206. sz.) 9. p.
Káprázatok – Új Idők, 1940. 13. sz. (húsvéti) 328. p.
Ima a gyermekekért – Új Idők, 1939. 31. sz. (júl. 30.) 149. p.; Ima a gyermekért címmel – Kincses Újság,  1943 (3. évf.,) 23. sz. (jún. 9.) 10. p.
Prológus szerelmi versekhez – Pesti Napló, 1928. jún. 17. (136. sz.) 19. p.
Tíz éve – Tíz éve, hogy megkívántalak címmel: Pandora, 1927. 1. sz. (febr. 25.) 6–7. p.
Vereség és fájdalom – Mind vereség és fájdalom címmel: Pandora, 1927. 1. sz. (febr. 25.) 7–8. p
Mint járvány vagy zsarnok látogató – Pandora, 1927. 1. sz. (febr. 25.) 8–9. p
A tűkör vallomása – Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1939. 3. (jún.–júl.) 103. p.
Intelem – Magyar Csillag, 1942. 3. sz. (márc. 1.) 137. p.
Szakítás – Magyar Csillag, 1942. 3. sz. (márc. 1.) 137. p.
Titkos követelés – Magyar Csillag, 1942. 3. sz. (márc. 1.) 138–139. p.
Ujjaink – (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
Csók – (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
Piros kis húsbarlang a szád – (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
Még egyszer – (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
Kiránduláson – Híd, 1940. 13. sz. (dec. 20.) 17. p.
Mint még sohasem – (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
Latrok – (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
Gyönyör (Végy karjaidba, legvégső menekvés…) – Erotika címmel: Pesti Napló, 1928. aug. 19. (188. sz.) 36. p.
Köszönöm, hogy szerettelek – Pesti Napló, 1928. júl. 22. (165. sz.) 37. p.
Emlék – (1928) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
Itt, bent – Magyarország, 1941. dec. 24. (294. sz., Esti lap) 7. p.
Álmok – Magyar Csillag, 1942. 3. sz. (márc. 1.) 139. p.
Tapasztalatok – Money in Italia címmel (Úti jegyzetek Merán körül gyűjtőcím alatt): Pesti Napló, 1928. máj. 6. (103. sz.) 35. p.
Radír – Ansichts-üzenet Messziről címmel (Úti jegyzetek Merán körül gyűjtőcím alatt): Pesti Napló, 1928. máj. 6. (103. sz.) 35. p.
Gyönge szív – Hagyd el, aki ma még szeret címmel: Pesti Napló, 1931. ápr. 26. (94. sz.) 17. p.
A buta szív – Marha! címmel: Pesti Napló, 1933. nov. 19. (263. sz.) 15. p.; Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1934. 5–6. 148.
Könyörgés a megváltásért – Megváltás címmel: Új Idők, 1941. 19. sz. (máj. 11.) 576. p.
A tékozló fiú csalódása – Apámnál címmel: Pesti Napló, 1928. febr. 5. (29. sz.) 64. p.
Fegyvertelen – Itt fekszem most fegyvertelen címmel: Pesti Napló, 1927. dec. 25. (293. sz.) 71 p.
Ének és visszhang – Pesti Napló, 1927. nov. 27. (270. sz.) 38. p.
A siker szégyene – Szégyen címmel: Pesti Napló, 1928. szept. 8. (204. sz.) 37. p.; A siker szégyene címmel átdolgozva: Magyar Csillag, 1943. 10. sz. (máj. 15.) 579–580. p.
A rab Szapáry az övéihez – Arckép, Szapáry Péter címmel: Magyar Csillag, 1942. 3. sz. (márc. 1.) 139. p.
Angyal – Az Est, 1938. júl. 31. (171. sz.) 8. p.
Szeneka halála – Seneca a fürdőben címmel: Magyarország, 1941. dec. 24. (294. sz., Esti lap) 7. p.
Vizió egy hangversenyen – Operában címmel: Az Est, 1938. ápr. 24. (91. sz.) 9. p.
A festő a függöny előtt – Magyarország, 1940. febr. 3. (27. sz., Esti lap) 7. p.
Első éjszaka Kairóban – Pesti Napló, 1933. márc. 12. (59. sz.) 33. p.
Ramzesz kolosszusán – Új idők, 1939. 37. sz. (szept. 10.) 369. p.
Dsuang Dszi csontjai – Új idők, 1939. 33. sz. (aug. 13.) 224. p.
Buddha válaszol – Új idők, 1943. 8. sz. (febr. 20.) 212. p.
Más világok – Árnyak a kertben címmel: Az Est, 1938. jún. 19. (136. sz.) 9. p.
Személytelen – Ardsuna címmel: Pesti Napló, 1938. máj. 15. (110. sz.) 17. p.
Beszélgetés egy gyufaszállal – Magyarország, 1940. dec. 25. (295. sz., Reggeli lap) 11. p.
Ardsuna és Siva – Ardsuna címmel: Az Est, 1938. jún. 5. (126. sz.) 8. p.
Az óriás intelme – Pesti Napló, 1938. máj. 1. (98. sz.) 15. p.; Szabadság (Cleveland), 1938. július 2.
Panasz és vigasz – Magam teremtem a vigaszt címmel: Az Est, 1938. máj. 22. (115. sz.) 8. p.; Szabadság (Cleveland) 1938. jún. 9.
Lecke – Pesti Napló, 1938. szept. 25. (194. sz.) 29. p.; Szabadság (Cleveland) 1938. okt. 27.
Meditáció egy zalai szöllőshegyen – Meditáció egy zalai szőlőhegyen címmel: Magyar Élet, 1939. (4. évf.) 12. sz. (dec.) 4. p. A vers végén a datálás: „(Diszel, 1939. augusztus)”.
Nehéz napokban – Pesti Napló, 1938. okt. 2. (200. sz.) 7. p.
Magam ügyében – Félelmes a fegyverem… címmel: Az Est, 1938. máj. 10. (104. sz.) 8. p.; már Magam ügyében címmel: Egyedül Vagyunk, 1938. (1. évf.) 1. sz. (október 1.) 31. p.
Vádak – (1941) Feltételezhetően csak a kötetben jelent meg.
Társadalom – Álom címmel: Magyarország, 1939. nov. 18. (263. sz., Esti lap) 11. p.
Az első döntés – Feltámadás címmel: Új Idők, 1938. 47. sz. (nov. 20.) 769. p.; Egyedül Vagyunk, 1938. 1. évf. 3. sz. (okt.) 41. p.; Kecskeméti Lapok, 1939. 4. sz. (jan. 22.) 3. p.
Az Ipoly ünnepén – Ipolyság ünnepén címmel: Pesti Napló, 1938. okt. 23. (218. sz.) 17. p.
Örkénytábor felé – Magyarország, 1940. nov. 8. (255. sz., Esti lap) 7. p.
Kovács szakaszvezető – Magyarország, 1940. nov. 9. (256. sz., Esti lap) 7. p.
A pirosszoknyás Gizi – Magyarország, 1940. nov. 11. (257. sz., Esti lap) 7. p.
Meleg víz – Magyarország, 1940. nov. 12. (258. sz., Esti lap) 7. p.
Békák – Magyarország, 1940. nov. 13. (259. sz., Esti lap) 7. p.
Álom egy raktárban – Álom egy lőszerraktárban címmel, Magyarország, 1940. nov. 14. (260. sz., Esti lap) 7. p.
Dinnye az önkéntesek asztalán – Magyarország, 1940. nov. 15. (261. sz., Esti lap) 7. p.
1940 szeptember 5.-e Kisvárdán – Szeptember 5-én címmel: Magyarország, 1940. nov. 16. (262. sz., Esti lap) 9. p.
Búcsú (Jött a parancs: ,,Lőszert feladni…) – A Löszke búcsúzik címmel: Magyarország, 1940. nov. 18. (263. sz., Esti lap) 9. p.
Vidéki állomáson – (1940) Közlésének újságkivágata meghatározatlan.
Gyerekek – Jóllehet az Magyarország 1940. nov. 16-i Esti lapja a vers következő számban való megjelenését ígéri, csak a kötetben jelent meg.
Tavasz előtt – Új Idők, 1941. 13. sz. (márc. 30.) 363 p.
Ima – Új Idők, 1942. 13. sz. (febr. 22.) 311. p.; Film Színház Irodalom 1942. karácsony.
A földvári vadgesztenyefákhoz – Magyar Csillag, 1942. 7. sz. (júl. 1.) 27. p.
Közel és messze – Magyar Csillag, 1942. 7. sz. (júl. 1.) 26–27. p.
Valami fájt – Magyar Csillag, 1942. 7. sz. (júl. 1.) 28. p.
Nyár (Nézd csak, bolondul karikázva…) – Ég felé címmel: Új Idők, 1942. 29. sz. (júl. 18.) 61. p.
A kimondhatatlan – Új Idők, 1940. 2. sz. (jan. 7.) 27. p.
 
A Szabadság c. clevelandi lap példányai nem lelhetők fel hazai közkönyvtárakban, így az ott megjelent közléseket nem minden esetben tudtuk azonosítani.
 
 
Kéz- és gépiratok, újságkivágatok autográf javításokkal, korrektúraívek az MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában
 
Ms 4651/43. Városi tavasz. [Március a körúton. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Gépirat. 1–2. f.-n Szabó Lőrincné megjegyzései; a gépírás hiányosságainak autográf javításai, lapszéleken szedési utasítások.
Ms 2270/137. Úgy látszik. [Szövege megegyezik a Pesti Napló-közlésével, de eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat.
Ms 4652/294. Úgy látszik. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Újságkivágat autográf javításokkal.
Ms 4652/202. Lemondás. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Újságkivágat autográf javításokkal.
Ms 2270/138. Operáció után. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. Kézirat. Ceruzával írt sorok, ceruzával és tollal végzett javításokkal, blokktömb-papíron; áthúzott, satírozott, átírt címvariánsok: „Betegágyon”, „Betegen a tavaszban”, „Nélkülem (is)”; végleges cím tollal írva s bekarikázva; cím alatt szerzőségi közlés; az oldal alján datálás: 1939.; hátoldalon Szabó Lőrincné megjegyzése.
Ms 4651/44. Operáció után. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. Gépirat. A Budapesti Szemle-közlés nyomdai kézirata.
Ms 4651/45. Fűz a tóparton. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Gépirat. A Budapesti Szemle-közlés nyomdai kézirata.
Ms 4651/35. Pocsolyák. [Szövege megegyezik az Új Idők-közléssel, de eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Gépirat.
Ms 2271/250. Hegytető Avelengo. [Szakadék. A cím felett római szám: I., mivel eredetileg része az Úti jegyzetek Merán körül c. ciklusnak, mely a Pesti Naplóban jelent meg; maga kézirat is az egész ciklus kéziratának a része. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Kézirat.
Ms 2271/250. 3–5. f. Csavargó, Meránban. [Csavargók. Eredetileg része az Úti jegyzetek Merán körül c. ciklusnak, mely a Pesti Naplóban jelent meg; maga kézirat is az egész ciklus kéziratának a része. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat.
Ms 2270/139. A Fekete Erdőben. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 3 f. Kézirat. Tollal írt és javított sorok számozott jegyzettömblapokon; szöveg végén szerzőségi közlés.
Ms 4652/292. Titi tó. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Újságkivágat, javítások nélkül; szöveg végén a vers keletkezési helye kézírással: „Titisee”.
Ms 2270/140. Utazó szemek. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 3 f. Kézirat. Tollal írt, ceruzával és tollal javított sorok számozott jegyzettömblapokon; cím alatt szerzőségi közlés; 3. f. v.-n Szabó Lőrincné megjegyzése.
Ms 2270/74. A perc kalandja. [Gyanutlan perc. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 4 f. Kézirat. Tollal írt és helyenként javított sorok számozott jegyzettömblapokon; a cím alatt szerzőségi közlés; 4. f. v.-n Szabó Lőrincné megjegyzése.
Ms 4651/46. A perc kalandja. [Gyanutlan perc. Szövege egy korrekción kívül – javítás írógéppel a 20. sorban: „maradt” helyett „feküdt” – megegyezik az Ms 2270/74. jelzetű kéziratéval, de eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 3 f. Gépirat másodpéldánya.
Ms 4652/311. Az aranyhegy alatt. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. A Magyarország-közlés korrektúraíve. Javítások nélkül.
Ms 4652/231. Munkanélküli a Dunaparton. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. Az Est-közlés (1927. júl. 17.) kivágata. A lap tetején a közlés datálása Szabó Lőrinctől, alatta megjegyzése: „kész vers a kötetbe!”; zárójelbe tett címvariáns: „Hétköznapok?”; kézírással kiegészített cím: Munkanélküli a Dunaparton; cím alatt a szerzőségi közlés törölve; jobb oldalon Szabó Lőrincné megjegyzése. Javítások az 1., 5. és a 18. sorban.
Ms 2270/141. Kilátón Pest fölött, A Jánoshegyről. [Kilátón Budapest fölött. Szövege nagy mértékben különbözik Az Estben és az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől is.] 2 f. Kézirat. Tollal írt és javított sorok számozott jegyzettömblapokon; 1. f. v. tetején részben áthúzott címvariánsok: Kilátón Pest fölött, A Jánoshegyről, Este, Az örök gazda; alattuk szerzőségi közlés; margókon szövegvariánsok, gyorsírásos jegyzetek; utolsó versszak után újabb szerzőségi közlés; 2. f. v.-n Szabó Lőrincné megjegyzése.
Ms 2270/176. Kilátón Budapest fölött. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. Az Est-közlés (1938. júl. 17.) kivágata. Külön lapra ragasztva; az oldal tetején Szabó Lőrinc megjegyzése: „kész kézirat az új kötetbe”; alatta a végleges cím: Kilátón Budapest fölött; alatta áthúzott megjegyzés: „Átjavítani!”; tollal végzett autográf javítások a szövegen.
Ms 4651/2. Grand Hotel. [Falusi lányok. Szövege nincs versszakokra tagolva és nagymértékben eltér a publikált változatoktól.] Kézirat. Címvariáns Sorsok; tollal írott sorok sűrű javításokkal, lapszéleken és a hátoldalon gyorsírásos jegyzetek.
Ms 4651/48. Lányok a Grand Hotelben. [Falusi lányok. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől. Eredetileg a Budapesti Szemle-közlés (1940. jan.) nyomdai kézirata.] 1 f. Gépirat.
Ms 4651/47. Falusi lányok. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel. Eredetileg a Budapesti Szemle-közlés nyomdai kéziratának másodpéldánya] 1 f. Gépirat másodpéldánya); javítások a 9., 15., 29. és 30. sorban.
Ms 4651/36. Madarak. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] Gépirat másodpéldánya.
Ms 4652/185. Kegyetlen út. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. A Magyarország-közlés (1942. dec. 24.) kivágata. Cím felett Szabó Lőrincné megjegyzése; lejjebb autográf megjegyzés: „kész kézirat az uj kötethez”; javítás nélkül.
Ms 4652/205. Lóci meg a számok. [Szövege nagy mértékben eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] A Pesti Napló-közlés (1938. dec. 25.) kivágata. Javítások 1–2. sorban.
Ms 4651/37. Ima a gyermekekért. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. Gépirat másodpéldánya; az oldal szélén ékezethasználatra vonatkozó szedési utasítások.
Ms 4652/258. Prológus szerelmi versekhez. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. A Pesti Napló-közlés (1928. jún. 17.) kivágata autográf javításokkal.
Ms 4692/107. Tíz éve, hogy megkívántalak. [Tíz éve. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 3 f. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült gépirat. 1. f. r.-n autográf címadás ceruzával: „Tíz éve, hogy megkívántalak”; utolsó versszak alatt aláírás.
Ms 4651/49. Tiz éve, hogy megkívántalak. [Tíz éve. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 3 f. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült gépirat. A cím kézírással javítva; cím alatt szerzőségi közlés; az 1. és 3. f. margóján autográf szedési utasítások; 3. f. v.-n Szabó Lőrincné megjegyzése.
Ms 4692/102. Vereség és fájdalom. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 3 f. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült és ceruzával javított gépirat.
Ms 4692/107. Mint járvány vagy zsarnok látogató. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 3 f. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült; 1. f. r.-n autográf címadás ceruzával; utolsó versszak alatt aláírás; 3. f. v.-n gyorsírásos jegyzetek; javítások ceruzával a 21., 27–28. sorban.
Ms 4610/10. A tűkör vallomása. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet hagyatékában; tollal írott sorok; 2. f. v.-n gyorsírásos jegyzet ceruzával.
Ms 4651/295. A tűkör vallomása. [Szövege egy helyen eltér – 23. sorban: „megfoghatatlan” helyett „elérhetetlen” – az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Gépirat másodpéldánya.
Ms 4651/50. A tűkör vallomása. [Szövege egy helyen eltér – 21. sorban: „tűkör” helyett még „tündér” – az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Gépirat másodpéldánya.
Ms 4610/13. Ujjaink. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet hagyatékában; jegyzettömblapon ceruzával írott sorok, szöveg végén aláírás.
Ms 2270/166. Ujjaink. [Szövege megegyezik az Ms 4610/13. jelzetű kézirat szövegével, de eltér  Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült gépirat. Oldal tetején címvariáns: (Ujjak?); szöveg alatt szerzőségi közlés; v.-n számozás: XIX.
Ms 4651/51. Ujjaink. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült gépirat másodpéldánya. Oldal tetején áthúzott címvariáns: Lopott percek; v.-n autográf címadás, Szabó Lőrincné megjegyzése; szövegben autográf javítások.
Ms 2270/142. Egy csók. [Csók. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. Számozott jegyzettömblapokon ceruzával írt sorok; 17. sorban kibetűzhetetlen javítás; szöveg végén aláírás; 2. f. v.-n Szabó Lőrincné megjegyzése.
Ms 4610/1. Csók. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet hagyatékában; számozott jegyzettömblapokon ceruzával írt sorok; szöveg végén aláírás.
Ms 2270/158. Egy csók. [Csók. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 2 f. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült gépirat másodpéldánya. Autográf címadás ceruzával: „Egy csók”; alatta Gáborjáni Klára megjegyzése.
Ms 2270/159. Csók. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 2 f. Idegen írógépen készült gépirat másodpéldánya. Autográf címadás ceruzával; szöveg végén szerzőségi közlés.
Ms 2270/160. „Piros kis hus-barlang a szád” [Piros kis húsbarlang a szád. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült gépirat másodpéldánya. Versszakokra tagolás nélkül.
Ms 4610/26. „Piros kis hús-barlang a szád” [Piros kis húsbarlang a szád. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült gépirat másodpéldánya. Immár versszakokra tagolva.
Ms 4651/52. Még egyszer. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült gépirat másodpéldánya. Címadás kézírással a szöveg felett és a hátoldalon, ugyanott Szabó Lőrincné megjegyzése; autográf javítások a szövegben.
Ms 2270/145. Kirándulás. [Kiránduláson. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. Ceruzával írott sűrűn javított sorok jegyzettömblapokon szöveg végén aláírás.
Ms 4610/7. Kirándulás. [Kiránduláson. Szövege megegyezik Ms 2270/145. jelzetű kéziratéval: a fogalmazvány tisztázata, de eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet hagyatékában; ceruzával írott, javítások nélküli sorok jegyzettömblapokon; utolsó versszak alatt aláírás.
Ms 2270/161. Kirándulás. [Kiránduláson. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült gépirat. utólag beszúrva ceruzás kézírással egy sor: „virágruhás félmeztelen tavaszban,”; utolsó versszak alatt szerzőségi közlés.
Ms 2270/162. Kiránduláson. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől, és megegyezik az Ms 2270/161. jelzetű gépirat szövegével.] 1 f. Szöveg alatt datálás kézírással: „(1928)”.
Ms 2270/143. Kiránduláson. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. Tollal írt és javított sorok számozott jegyzettömblapokon.
Ms 2270/144. Kiránduláson. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. Tollal írt és javított sorok számozott lapokon; 2. f. r. alján gyorsírásos jegyzet; 2. f. v.-n autográf címadás, Szabó Lőrincné megjegyzései.
Ms 2270/163. „Szeretnélek kibontani...” [Mint még sohasem. A későbbi változatokban 7 szakaszos vers itt még 6 szakaszos; szövege jelentős mértékben eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén írt másodpéldány. Számozott lapok; 1. f. r. tetején megjegyzés: „E-nek”.
Ms 4610/9. Mint még sohasem. [Szövege annyiban különbözik az Ms 2270/163. jelzetű kézirattól, hogy egy versszakkal bővült az 1. versszak után; eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 3 f. Kézirat. Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet hagyatékában; ceruzával írt sorok számozott jegyzettömblapokon.
Ms 4651/53. Mint még sohasem. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült gépirat; 1. f. r. tetején autográf címadás; mellette Szabó Lőrincné megjegyzése; 2. f. r.-n Szabó Lőrincné datálása: 1928; 2. f. v.-n szintén autográf címadás.
Ms 2270/164. Kereszten. [Latrok. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült gépirat. Az utolsó versszak alatt szerzőségi közlés.
Ms 4610/6. Kereszten. [Latrok. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet hagyatékából; 1. f. r. tetején címvariáns: (Kivégzés?); 2. f. r. alján aláírás.
Ms 4651/54. Álom. [Latrok. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült gépirat. Autográf javításokkal; 1. f. r. tetején autográf címadás: Álom; mellette áthúzott címvariáns: Kivégzés; mellette autográf szerzőségi közlés; 9–10. sor mellett gyorsírásos jegyzet; 2. f. v.-n autográf címadás: Latrok, Szabó Lőrincné megjegyzése.
Ms 2270/146. „Végy karjaidba...” [Gyönyör. Szövege lényeges mértékben eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől, s eltér a Pesti Napló-közlés szövegétől is.] 1 f. Kézirat. Fogalmazvány ceruzás kézírással jegyzettömblapon.
Ms 4652/109. Gyönyör. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. A Pesti Napló-közlés (1928. aug. 19.) újságkivágata. Tetején Szabó Lőrincné megjegyzése; mellette áthúzott cím, felette a végleges; lap szélén ismeretlen kéztől a Pesti Napló-közlés idejétől eltérő datálás: „1928. aug. 20. – vas.”; a szövegen tollal végzett autográf javítások.
Ms 4652/192. Köszönöm, hogy szerettelek. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. A Pesti Napló-közlés (1928. júl. 22.) kivágata. Tetején átsatírozott címvariáns: Köszönet; alatt áthúzott cím; mellette megjegyzés: „Cím marad”; jobb sarokban megjegyzés: „kész kézirat az uj kötetbe”; lap alján a megjelenés Szabó Lőrincné általi datálása; a szövegen tollal végzett autográf javítások.
Ms 4610/8. „Mindig eszembe jut...” [Emlék. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Kézirat. Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet hagyatékában; ceruzával írt sorok jegyzettömblapon.
Ms 2270/165. „Mindig eszembe jut...” [Emlék. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült gépirat másodpéldánya. 2. f. v.-n számozás: IV.
Ms 2270/147. Arcok. [Emlék. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. Tollal írt sorok számozott jegyzettömblapokon; szöveg végén aláírás; 2. f. v. alján gyorsírásos jegyzet; 2. f. v.-n autográf címadás: Arcok, mellette Szabó Lőrincné megjegyzése; ceruzával végzett utólagos javítások.
Ms 2271/250. 3. f. Money in Italia. [Tapasztalatok. Eredetileg része az Úti jegyzetek Merán körül c. ciklusnak, mely a Pesti Naplóban jelent meg; maga kézirat is az egész ciklus kéziratának a része. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Kézirat. A cím felett római szám: IV. (ciklussorszám).
Ms 2271/250. 2. f. Ansichts-üzenet, messziről. [Radír. Eredetileg része az Úti jegyzetek Merán körül c. ciklusnak, mely a Pesti Naplóban jelent meg; maga kézirat is az egész ciklus kéziratának a része. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Kézirat. A cím felett római szám: III. (ciklussorszám).
Ms 2270/170. Hagyd el, aki ma még szeret. [Gyönge szív. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. A Pesti Napló-közlés (1931. ápr. 26.) kivágata. Tetején autográf datálás és Gáborjáni Klára megjegyzése; a szövegen nincsenek javítások.
Ms 4652/6. A buta szív. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. A Pesti Napló-közlés (1933. nov. 19.) kivágata. Külön lapra ragasztva, melyen Szabó Lőrincné megjegyzése, a kivágat felső részén autográf megjegyzés: „kész kézirat az uj kötetbe”; korábbi cím áthúzva, felette az új A buta szív, cím alatt a szerzőségi közlés törölve; szövegen tollal végzett autográf javítások.
Ms 4652/23. Apámnál. [A tékozló fiú csalódása. Szövege nagy mértékben eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. A Pesti Napló-közlés (1928. febr. 5.) kivágata. lap tetején a közlés autográf datálása és egy név: „Szegi P”; a margón Szabó Lőrincné megjegyzése; a szövegben több helyütt autográf javítások.
Ms 4651/55. Apámnál. [A tékozló fiú csalódása. Szövege nagy mértékben eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Szabó Lőrinc írógépével; 1. f. r. cím felett datálás: „1928. II. 5. vasárnap (Pesti Napló?); Szabó Lőrincné megjegyzései „kötetben megjelent”, ill. Sz. Zoltánnak küldtem egy pld.-t”; gépírás hibáinak javítása Szabó Lőrincné kezétől.
Ms 4652/108. Ének és visszhang. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. A Pesti Napló-közlés (1927. nov. 27.) kivágata. A lap szélén Szabó Lőrincné megjegyzése; szövegen egyetlen javítás.
Ms 2270/148. „Milyen jól esik...” [A siker szégyene. Szövege nagy mértékben eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 4 f. Kézirat. Ceruzával írt sorok számozott jegyzettömblapokon; 4. f. v.-n egy autó sematikus rajza.
Ms 2270/149. Egy készülő angyalhoz. [Angyal. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. Tintával írt és sűrűn javított sorok jegyzettömblapokon.
Ms 2270/172. Angyal. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Az Est-közlés (1938. júl. 31.) kivágata. Külön lapra ragasztva, felül autográf megjegyzés: „kész kézirat az uj kötetbe”; cím alatt a szerzőségi közlés törölve; szövegen tintával végzett autográf javítások.
Ms 4652/306. Vizió egy hangversenyen. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Az Est-közlés (1938. ápr. 24.) kivágata. A lap felső részén autográf megjegyzés: „kész kézirat uj kötetbe”, alatta Szabó Lőrincné datálása; cím áthúzva, felette címvariáns: Vizió az operában; cím alatt a szerzőségi közlés áthúzva; szövegen autográf javítások.
Ms 2270/150. Bajazzo mint festő. [A festő a függöny előtt. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 3 f. Kézirat. Tintával írt, sűrűn javított sorok számozott jegyzettömblapokon; 1. f. r.-n a cím alatt áthúzott címvariáns: „Bajazzo a függöny előtt”; alatta alcím zárójelben: „(a függöny előtt, kezében ecset és paletta)”; alatta szerzőségi közlés; oldalt tollal és ceruzával írt, részben áthúzott gyorsírásos jegyzetek.
Ms 2270/167. Bajazzo mint festő. [A festő a függöny előtt. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Gépirat. Alcím: „a függöny előtt, kezében ecset és paletta”; másodpéldány autográf javításokkal számozott lapokon; cím alatt szerzőségi közlés; 2. f. v.-n autográf munkacímadás: „Bajazzo”.
Ms 4652/12. A festő a függöny előtt. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 fol. A Magyarország-közlés (1940. febr. 3.) kivágata. Cím alatt autográf alcímadás: „Prológus egy operaházi ünnepséghez”; szerzőségi közlés törölve; felső részen autográf megjegyzés: „kész kézirat az uj kötethez – másolat”; a címhez kapcsolódó szerkesztőségi jegyzet törölve; szövegen autográf javítások.
Ms 4655/8. Ramzesz kolosszusán. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 2 fol. Gépirat. Másodpéldány, a gépírás hiányosságainak javításai az oldalakon; 18. sorban kézírással utólag írva: „diorit”.
Ms 4651/39. Dsuang Dszi csontjai. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 3 fol. Gépirat. Másodpéldány.
Ms 4651/56. Dsuang Dszi csontjai. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 3 fol. Gépirat. Másodpéldány.
Ms 2270/173 I. Árnyak a kertben. [Más világok. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Az Est-közlés (1938. jún. 19.) kivágata.
Ms 2270/173 II. „ahova beszéltem...” [Más világok. Autográf jegyzetek a vershez.] 1 f. Kézirat.
Ms 2270/151. Az emberekhez. [Személytelen. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Kézirat. Tollal írt, javított sorok jegyzettömblapon; a cím mellett és felett áthúzott címvariánsok: Ellenségeimhez, Ellentétek.
Ms 4651/3. „Szólj, kis gyufa...” [Beszélgetés egy gyufaszállal. Szövege nagy mértékben eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. Tollal írt sorok; fogalmazvány sűrű javításokkal, a lapszélen gyorsírásos jegyzetek.
Ms 2270/174. Beszélgetés egy gyufaszállal. [Szövegének eltérése az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 1. versszakban később elhagyott sor: „amelyre sose cáfol rá a vég,”.] 1 f. A Magyarország-közlés (1940. dec. 25.) kivágata. A lap alján autográf keltezés: „Reggeli Magyarország, 1940 XII. 25. – karácsony; a szövegen nincsenek javítások.
Ms 4651/57. Ardsuna – II. [Ardsuna és Siva. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal.
Ms 4651/40. Ardsuna – II. [Ardsuna és Siva. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Gépiratos másodpéldány autográf javításokkal.
Ms 4651/41. Az óriás intelme. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 2 f. Gépiratos másodpéldány; 1. f. r. tetején kézírással: „Uj versek”; lap alján számozás.
Ms 4652/250. Panasz és vigasz. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Az Est-közlés (1938. máj. 22.) kivágata. Szövegen tollal végzett javítások.
Ms 4652/197. Lecke. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. Pesti Napló-közlés (1938. szept. 25.) kivágata. A szövegen javítások.
Ms 2270/152. Kilátás az ablakból. [Nehéz napokban. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. Tollal írott, sűrűn javított sorok jegyzettömblapokon.
Ms 4652/128. Nehéz napokban. [Szövege a korrekciók révén eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől, de megegyezik az 1940-es Válogatott verseiben közölttel.] 1 f. A Pesti Napló-közlés (1938. okt. 2.) kivágata.
Ms 4652/350. Magam ügyében. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Az Est-közlés (1938. máj. 10.) korrektúraíve. Javítások nélkül.
Ms 4652/349. Magam ügyében. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. Az Est-közlés (1938. máj. 10.) korrektúraíve. A vers szedését tartalmazza; az Ms 4652/350. jelzetű dokumentum párja; immár rajta tollal végzett javítások: a cím, Magam ügyében áthúzva felette autográf címadás: Pro domo.
Ms 4652/351. Magam ügyében. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. Az Est-közlés (1938. máj. 10.) korrektúraíve. A vers szedését tartalmazza; az Ms 4652/350. jelzetű dokumentum párja; immár rajta ceruzával végzett javítások a cím érintetlenül hagyásával, melyek egyébként megegyeznek az 5., Ms 4652/349. jelzetű dokumentumon találhatóakkal; felső részen számozás ceruzával, szélén számozás kék irónnal.
Ms 2270/175. Feltámadás. [Az első döntés. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Kecskeméti Lapok-közlés kivágata. Az oldal felső részén Szabó Lőrincné megjegyzése; alatta a megjelenés helyének autográf közlése: „Kecskeméti Lapok”; szöveg alatt a szerzőség közlés törlése; szövegen tollal végzett javítások.
Ms 4651/42. Az Ipoly ünnepén. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 2 f. Gépiratos másodpéldány.
Ms 4651/9. 1 f. Kézirat. Gyorsírásos jegyzetek Örkénytábor felé c. vershez.
Ms 4651/6. „Még idegenek voltunk...” [Örkénytábor felé.] Kézirat. 2 f. Fogalmazványtöredékek a vershez, tollal írt, sűrűn javított, áthúzott sorok számozott jegyzettömblapokon.
Ms 4651/5. „Még idegenek vagyunk...” [Örkénytábor felé. A rekonstruálható szöveg nagy mértékben eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. Tollal írt sorok számozott lapokon; fogalmazvány sűrű javításokkal, a lapszélen gyorsírásos jegyzetek.
Ms 4651/7. Az első menet. [Örkénytábor felé. Szövege nagy mértékben eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Kézirat. Cím mellett átsatírozott variáns: „Csapatban”;  a szöveg felett szerzőségi közlés; tollal írt sorok kitépett kockás füzetlapon; szöveg alatt keltezés: „Galyatető okt. 26.”
Ms 4651/8. „Még idegenek voltunk...” [Örkénytábor felé. Szövege nagy mértékben eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Kézirat. Tollal írt, sűrűn javított sorok kitépett kockás füzetlapon; szöveg alatt keltezés: „Galyatető, 1940 okt. 26.”
Ms 4651/4. Ismerkedés. [Örkénytábor felé. Szövege nagy mértékben eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Kézirat. A cím alatt szerzőségi közlés; tollal írt sorok számozott lapokon; fogalmazvány sűrű javításokkal, a lapszélen gyorsírásos jegyzetek; 1. v.-n fogalmazványtöredék.
Ms 4652/322. Örkénytábor felé. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. A Magyarország-közlés (1940. nov. 8.) korrektúraíve. Nem korrigált.
Ms 4652/167. Örkénytábor felé. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. A Magyarország-közlés (1940. nov. 8.) kivágata. A cím felett autográf címvariáns: Ismerkedés; a szövegen nincsenek javítások.
Ms 4651/11–13. „Ez a marcona szakaszvezető...” [Jegyzetek a Kovács szakaszvezető c. vershez.] 3 f. Kézirat. Részben gyorsírással jegyzettömblapokon.
Ms 4651/10. „Volt egy marcona szakaszvezető...” [Kovács szakaszvezető. Szövege nagy mértékben eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Kézirat. Fogalmazvány a lap mindkét oldalán, tollal írt sűrűn javított sorok.
Ms 2270/153. Kovács szakaszvezető. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. Cím alatt szerzőségi közlés; tollal írt sorok, három helyen apró javításokkal; 2. f. v.-n Szabó Lőrincné megjegyzése.
Ms 4651/58. Kovács szakaszvezető. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Gépirat. Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén készült; a gépírás szükségszerű hiányosságainak autográf javításaival; cím alatt szerzőségi közlés.
Ms 4652/324. Kovács szakaszvezető. [Szövege – ékezethasználati és központozásbeli különbségeken túl –  megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. Magyarország-közlés (1940. nov. 9.) korrektúraíve.
Ms 4651/15. „Kisvárda tornyait...” [A pirosszoknyás Gizi c. vershez készült jegyzetek, fogalmazványtöredékek.] 1 f. Kézirat.
Ms 4651/16. Hűség. [A pirosszoknyás Gizi c. vershez készült fogalmazványtöredékek gyorsítrással.] 1 f. Kézirat.
Ms 4651/14. A pirosszoknyás Gizi. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Jobb szélen címvariáns: Hűség; tollal írt, sűrűn javított sorok.
Ms 4652/325. A pirosszoknyás Gizi. [Szövege megegyezik a Magyarország-közlésével, de eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. A Magyarország-közlés (1940. nov. 11.) korrektúraíve.
Ms 4651/17. „De jó fürödni...” [Meleg víz. Az első három sor megegyezik a definitív közlés (Összes versei 1943-as kiadásában közölt) első három sorával.] 1 f. Kézirat. Ceruzával írt fogalmazványtöredék, többszörös javításokkal.
Ms 4651/19. „De jó fürödni...” [Meleg víz. Az első három sor megegyezik a definitív közlés (Összes versei 1943-as kiadásában közölt) első három sorával.] 1 f. Kézirat. Ceruzával írt fogalmazványtöredék, többszörös javításokkal.
Ms 4651/18. Nap és eső. [Meleg víz. Szövege nagy mértékben eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Kézirat. Címvariáns áthúzva: Zuhany alatt; tollal írt fogalmazvány sűrű javításokkal, a lapszélen gyorsírásos jegyzetek.
Ms 4652/330. Meleg víz. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. A Magyarország-közlés (1940. nov. 12.) korrektúraíve.
Ms 4651/21–22. „Vaksötét este, döng a bakkancs...” [A Békák c. vershez tartozó fogalmazványok, jegyzetek.] 2 f. Kézirat. Ceruzával és tollal írt sorok, részben gyorsírással.
Ms 4651/20. Békák. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. 1. f. r. tetején áthúzott címvariáns: Sors; tollal írt sűrűn javított sorok számozott jegyzettömblapokon.
Ms 4652/332. Békák. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. A Magyarország-közlés (1940. nov. 13.) korrektúraíve. Korrekciók nélkül.
Ms 4651/25. „Szép tiszta ládák...” [Álom egy raktárban c. vershez készült jegyzetek, fogalmazványtöredékek.] Kézirat. Tintával és ceruzával írt, részben gyorsírásos sorok.
Ms 4651/23. Déli pihenő. [Álom egy raktárban. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Kézirat. Cím alatt szerzőségi közlés, majd gyorsírásos jegyzet; ugyanazon oldal alján; tollal írt, sűrűn javított sorok.
Ms 4651/24. „alkudjunk meg!...” [Álom egy raktárban c. vers utolsó két szakaszának fogalmazványa. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Kézirat. Tollal írt, sűrűn javított sorok.
Ms 4652/334. Álom egy lőszerraktárban. [Álom egy raktárban. Szövege megegyezik az Ms 2272/3. jelzetű kéziratos füzetben lévővel (16. f. v.), s eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. A Magyarország-közlés (1940. nov. 14.) korrektúraíve. Korrekció nélkül.
Ms 4651/26. „Hogy szívta össze ez a dinnye...” [Dinnye az önkéntesek asztalán. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Kézirat. Oldal tetején áthúzott címvariáns: Dinnye a katonaszálláson; alatta szerzőségi közlés; ceruzával írt és sűrűn javított sorok; a fogalmazvány első két versszaka folyamatos; utána jegyzettöredékek az utolsó két versszakhoz.
Ms 4652/337. Dinnye az önkéntesek asztalán. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. A Magyarország-közlés (1940. nov. 15.) korrektúraíve. Korrekció nélkül.
Ms 4651/29–32. „Erdély! Harangként zeng az agy is...” [Az 1940 szeptember 5.-e Kisvárdán c. vershez kapcsolódó ötletek, fogalmazványtöredékek.] 4 f. Kézirat.
Ms 4651/27. Szeptember ötödikén. [1940 szeptember 5.-e Kisvárdán. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 3 f. Kézirat. Cím alatt szerzőségi közlés; tollal írt, sűrűn javított sorok számozott jegyzettömblapokon.
Ms 4651/28. Szeptember ötödikén. [1940 szeptember 5.-e Kisvárdán. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 3 f. Kézirat. Cím alatt szerzőségi közlés; tollal írt, sűrűn javított sorok számozott jegyzettömblapokon; szöveg végén hiányos datálás: „okt. 28”.
Ms 4652/341. Szeptember 5-én. [1940 szeptember 5.-e Kisvárdán. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. A Magyarország-közlés (1940. nov. 16.) korrektúraíve. Korrekció nélkül.
Ms 4652/182. Szeptember 5-én. [1940 szeptember 5.-e Kisvárdán. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. A Magyarország-közlés kivágata. Autográf javítással.
Ms 4651/33. Megyünk haza. [Búcsú. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Címvariáns: „A Löszke hazamegy”; a lap széli megjegyzés: „leszerelés!”; tintával írt és javított sorok jegyzettömblapokon, hátoldalakon gyorsírásos jegyzetek.
Ms 4652/343. A Löszke búcsúzik. [Búcsú. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. A Magyarország-közlés (1940. nov. 18.) korrektúraíve. Korrekció nélkül.
Ms 4651/34. „Akkora gyerek, mint az én fiam...” [Vidéki állomáson. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Kézirat. Lap tetején címvariáns, részben gyorsírással: „[?], egy perc”; tollal írt, sűrűn, részben ceruzával javított sorok; hátoldalon egy versszak gyorsírással.
Ms 2270/169. A petneházi állomáson. [Vidéki állomáson. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Gépirat másodpéldánya; cím alatt szerzőségi közlés; oldal tetején számozás: 14; alatta dátumbélyegzővel: „1940 nov. -7.”; alatta bélyegzés: „Engedélyezem! Sokszorosítható!”, mellette ismeretlen kézjegy; szövegen autográf javítások (lapszélen a „Szerző javítása – Sz. L.” megjegyzéssel).
Ms 4651/59. A petneházi állomáson. [Vidéki állomáson. Szövege megegyezik az Ms 2270/169. jelzetű gépiratéval, de eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Gépirat másodpéldánya; cím alatt szerzőségi közlés; cím felett számozás: „X.” [IX. számmal, A Löszke búcsúzik c. verssel ért véget Szabó Lőrinc katonaverseinek közlése a Magyarország c. lapban]; oldal tetején autográf megjegyzése: „kész kézirat, másolat”; mellette Szabó Lőrincné megjegyzése; ”; hátoldalon autográf megjegyzés: „A petneházi állomáson – »Katonaversek« (Nem jelent meg!)”; szövegen autográf javítások.
Ms 4652/303. Vidéki állomáson. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. Lapkivágat. Eredete meghatározatlan.
Ms 2270/154. Tüzérek nyomán. [Gyerekek. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 1 f. Kézirat. Cím alatt szerzőségi közlés; ceruzával írt, javított sorok jegyzettömlapokon; szöveg alatt a datálás: „IX/22, 40”; hátoldalon Szabó Lőrincné megjegyzése.
Ms 2270/168. Gyerekek. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. Gépirat másodpéldánya. Cím alatt szerzőségi közlés; oldal tetején számozás: 14; alatta dátumbélyegzővel: „1940 nov. -7.”; alatta bélyegzés: „Engedélyezem! Sokszorosítható!”, mellette ismeretlen kézjegy; autográf javítások (lapszélen a „Szerző javítása – Sz. L.” megjegyzéssel); 10. sorban: „izéltünk aláhúzva, mellette a lap szélén autográf megjegyzés: „curziv szedés, – (szerz. utasítás a szedőnek)”; lap alján Gáborjáni Klára megjegyzése; jobb sarokban számozás: „II/14”; hátoldalon autográf megjegyzés: „»Gyerekek«” – Sehol sem jelent meg – (»Katonaversek«)”.
Ms 4652/337. Gyerekek. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. Magyarország-közlés korrektúraíve. [Ez és a Vidéki állomáson c. vers végül is nem jelent meg a Magyarországban.]
Ms 2270/155. A földvári vadgesztenyefákhoz. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] 2 f. Kézirat. Tollal írt sorok; szöveg végén keltezés: „(Balatonföldvár, 1942 V/23)” és szerzőségi közlés.
Ms 2270/156. Közel és messze. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 3 f. Kézirat. Javított cím: Közel és Messze, eredetileg A közel és a messze; tollal írt sorok javításokkal; szöveg végén szerzőségi közlés; 3. f. v.-n G. Szabó Lőrinc megjegyzése.
Ms 2270/157. A kimondhatatlan. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 1 f. Kézirat. Javított cím: A kimondhatatlan, eredetileg Kibírhatatlan fájdalom; cím alatt szerzőségi közlés; tollal írt sorok jegyzettömblapon; 14. sorban javítás ceruzával.
 

Jegyzetfüzet (1936–1939) az MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában
 
Ms 4651/282. Benne versekhez felhasználható jegyzetek, egyes versek fogalmazványtöredékei. A címlapon: „Szabó Lőrinc, író, szerkesztő – A Magyarország szerkesztősége – Rákóczi út 54. – Budapest – Kérem a megtalálót, szíveskedjék ezt a noteszt tulajdonosának a fenti címre visszaküldeni!” (A füzet részletesebb leírását ld. a Harc az ünnepért Kötetről menüpontjánál.)

A Régen és Most egyes verseivel kapcsolatos, részben gyorsírásos töredékek, jegyzetek a versek címei szerint: Madarak: 15. f. v.–16. f. r.; Angyal: 17. f. r.; Beszélgetés egy gyufaszállal: 21. f. r., 48. f. r.; Ardsuna és Siva: 26. f. r.; Magam ügyében: 41. f. v.; Vizió egy hangversenyen: 45. f. r., 46. f. r.; Titi tó: 48. f. r.
 

Versfüzet (1940) az MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában
 
A borítólap címkéjén bélyegzővel: „M. Kir. Hadtest Lőszerkezelő Oszlop” alatta kézírással: „Szabó Lőrinc k[ar]p[aszományos] sz[a]k[asz]v[ezető]”. A füzet 1940. szeptemberben és októberben keletkezett személyes gyorsírásos, illetve katonai szolgálatával kapcsolatos, részben gyorsírásos hivatalos feljegyzéseket, de nagyobbrészt versfogalmazványokat, versötleteket, -jegyzeteket és műfordításkísérleteket tartalmaz. A versek közül majd mindegyik a Régen és Most kötetbe került, de megtalálni benne a Valami szép kötetben szereplő Igali ól előtt c. költemény két korábbi variánsát is (12. f. v. – 13. f. r. Egy disznóól előtt, „Galyatető, 1940. okt. 23.” keltezéssel; 20. f. r. – 20. f. v. Egy szörnyeteghez, „Galyatető, 1940. okt. 23/28.” keltezéssel). Ez a tény cáfolja a költő e költeményhez kapcsolódó Vers és valóság-kommentárjának azt az állítását, miszerint a vers 1955-ös igali tartózkodása alatt „fogamzott meg” benne. (Szabó Lőrinc: Vers és valóság: Bizalmas adatok és megjegyzések, s. a. r. Lengyel Tóth Krisztina, jegyz. Kiss Katalin, Lengyel Tóth Krisztina, utószó Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp., 2001, 179.) Megtalálni még Theodor Storm Ne menj be, Friedrich Gottlieb Klopstock A viszontlátás és Az emlékezés c. verse fordításának első fogalmazványait, melyek a költő műfordításgyűjteményében, az Örök Barátainkban való megjelenéseikhez képest variánsok. Az utolsó lapon az egyes versek terjedelmére vonatkozó, sorokra lebontott statisztikai kimutatást találunk, illetve a ciklust alkotó „katonaversek” címjegyzékét tervezett közlési sorrendben. A Régen és Most kötetben szereplő versek előfordulások sorrendjében:
1. f. r–v. Bakancs. [Örkénytábor felé.] 1. f. r.-n áthúzott fogalmazványtöredék a vershez; mellette gyorsírásos jegyzetek; a lap alján településnév: Rétközberencs.
2. f. v. „A fürdőben mint meleg köpeny folyik...” [Meleg víz c. vers előzményének számító jegyzet.] Átsatírozva.
2. f. v. „Egy lőszerraktárban...” [Álom egy raktárban. A vers előzményének számító jegyzet.] Átsatírozva.
2. f. v. „Hogy szívta össze ez a dinnye...” [Dinnye az önkéntesek asztalán c. vers előzményének számító jegyzet.] Átsatírozva.
4. f. v. – 5. f. r. Kovács szakaszvezető. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] Tintával írt sorok, kevés javítással; cím alatt szerzőségi közlés; szöveg alatt keltezés: „Bpest X/16”.
5. fol. v. Gyerekek. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] Címvariánsok: Gyerekek, Lovak, A bizonyíték; áthúzott címvariánsok: A bizonyíték; Tüzérek nyomán [láthatólag ez volt az első címadás]; cím alatt szerzőségi közlés; tollal írt, javított sorok; oldal alján a datálás: „Galyatető, 1940 okt. 28”; gyorsírásos jegyzetek.
6. f. r. Böllér. [Kovács szakaszvezető. Jegyzetek a vershez.] Kézirat. tintával írt gyorsírásos sorok; felül címvariánsok: Böllér, Kovács szakaszvezető; szöveg alatt keltezés: „Szabó Lőrinc – Bpest, X/16”.
6. f. v. „De jó fürödni...” [Meleg víz. Töredékes fogalmazvány; rekonstruálható szövegrészei eltérnek a végleges változattól.] Sűrűn javított sorok, utólag ceruzával többször áthúzva.
8. f. r. Meleg víz. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] Tollal írt, sűrűn javított fogalmazvány; oldal felső részén áthúzott címvariáns: „Egy nyári fürdőben”. mellette ceruzával a végleges cím; lapszélen gyorsírásos jegyzetek; utolsó sor alatt keltezés: „Szabó Lőrinc – 1940. okt. 21. Galyatető.”
8. f. v. Grand Hotel. [Falusi lányok. Szövege nincs kétsoros versszakokra tagolva és nagymértékben eltér a publikált változatoktól.] Többszörösen javított, majd ceruzával áthúzott tollal írt fogalmazvány, lap szélén és oldalt gyorsírásos kiegészítésekkel.
9. f. r. Grand Hotel. [Falusi lányok. Szövege nincs kétsoros versszakokra tagolva és eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől. A szöveg az Ms 4651/2. jelzetű kéziratos fogalmazvány tisztázatának készült.] Tollal írt sorok; a lapszéleken ceruzás gyorsírásos jegyzetek; a szöveg eredetileg nincs kétsoros versszakokra tagolva, ez utólag jelölve ceruzás vonalakkal; cím alatt és a szöveg végén szerzőségi közlés; a vers datálása: „1940. X. 21. – Galyatető.”
9. f. v. Békák. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] Cím alatt szerzőségi közlés; tollal írt sorok; 10. f. v.-n keltezés: „Galyatető, 1940. okt. 22.”; oldal alján az utolsó két sor variánsa, mely a végleges változat része lett.
12. f. r. Ősz a Galyatetőn. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] Többszörösen javított tollal írt fogalmazvány, a lap tetején áthúzott címvariánsok: A Mátrában; Galyatető, Hegytetőn, Dél a Galyatetőn, az utolsó javítva véglegesre; alatta szerzőségi közlés; lap szélén és oldalt gyorsírásos kiegészítések; a szöveg alatt a vers datálása: „Galyatető, 1940. okt. 23.”
14. f. r. Beszélgetés a gyufaszállal. [Beszélgetés egy gyufaszállal. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] A cím alatt szerzőségi közlés; többszörösen javított, majd tollal írt sorok, a lap szélén és oldalt gyorsírásos kiegészítésekkel; a szöveg alatt a keltezés: „Galyatető, 1940 okt. 24. – Sz. L.”
15. fol. r. Dinnye az önkéntesek asztalán. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] Tintával írt sorok; margón zárójelbe téve: „(vágom,)”; oldal alján keltezés: „Galyatető, 1940 okt. 24”.
15. f. v. – 16. f. r. A Löszke búcsúzik. [Búcsú. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] Tollal írt sorok javításokkal; cím mellett zárójelbe téve ceruzával: „hazamegy”; cím alatt szerzőségi közlés; 16. f. r.-n az utolsó versszak szövegének egy variánsa áthúzva; oldal alján datálás: „Galyatető, 1940 okt. 25 – Sz. L.”
16. f. v. Álom egy lőszerraktárban. [Álom egy raktárban. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] Tintával írt sorok, három helyen javítva; oldal alján keltezés: „Galyatető, 1940 okt. 25”.
17. f. r–v. Örkénytábor felé. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] Tollal írt sorok sűrű javításokkal lapszéleken áthúzott gyorsírásos jegyzetek; 17. f. r. tetején áthúzott címvariáns Ismerkedés; mellette az új cím; cím alatt szerzőségi közlés; 17. f. v.-n keltezés: „Galyatető, 1940 okt. 26.”.
18. f. r–v. A pirosszoknyás Gizi. [Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] Áthúzott cím: Hűség, mellette a végleges; alatta szerzőségi közlés; szöveg végén keltezés: „Galyatető, okt. 27”; alatta ceruzával gyorsírásos jegyzet utólag áthúzva.
19. f. r.–v. Szeptember 5.-én. [1940 szeptember 5.-e Kisvárdán. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] Cím alatt szerzőségi közlés; versfogalmazványokat, jegyzeteket, ötleteket tartalmazó füzetben; tintával írt sorok javításokkal; szöveg végén keltezés: „Galyatető, 1940 okt. 27”.
21. f. r. A petneházi állomáson. [Vidéki állomáson. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől.] Cím felett áthúzott címvariáns: „Petneháza, egy (öt) perc”; cím alatt szerzőségi közlés; tollal írt, sűrűn, részben ceruzával javított sorok; oldal alján a datálás: „Galyatető, 1940 okt. 28”.
 

Kéziratok a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában
 
V. 1703. Köszönöm, hogy szeretlek. [Köszönöm, hogy szerettelek. Szövege abban tér el az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől, hogy mind a címben, mind az utolsó sorban „szeretlek” olvasható.] 1 f. Kézirat. Idegen kéz egykorú másolata.
V. 4571. Gépek. [Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.] 2 f. Kézirat. Cím alatt szerzőségi közlés; tintával írt több helyen javított sorok.


1940-es Válogatott versei nyomdai kézirata az MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában

MTA KIK Kézirattár Ms 4653/1. jelzetű anyagából. Az 1934-es Válogatott Versei nyomdai példányának autográf javított változata az 1940-es Válogatott versei számára. Érdekessége: az 1934-es kiadás kiadói jelzése felülragasztva a Singer és Wolfner kiadás jelzésével. E nyomdai kéziratból azonban az Új versek c. rész – melynek anyaga hiánytalanul bekerült a Régen és Most ciklusba – hiányzik, de a hagyaték különböző helyein található egyes kivágatokról és gépiratokról egyértelműen megállapítható, hogy egykor ide tartoztak. Ezek: Az Óriás intelme gépiratának másodpéldánya, Ms 4651/41., 1. f. r. tetején kézírással: „Uj versek”, lap alján kék irónnal számozás; Lecke Pesti Napló-közlésének külön lapra ragasztott kivágata autográf javításokkal, Ms 4651/197., alul kék irónnal számozás; Háború? Pesti Napló-közlésének külön lapra ragasztott kivágata autográf javításokkal, Ms 4651/197., alul kék irónnal számozás; Az Ipoly ünnepén gépiratának másodpéldánya, Ms 4651/42.; Pocsolyák gépiratának másodpéldánya, Ms 4651/35., alul kék irónnal számozás; Madarak gépiratának másodpéldánya, Ms 4651/36., alul kék irónnal számozás; Ramzesz kolosszusán gépiratának másodpéldánya, Ms 4651/35. alul kék irónnal számozás; Dsuang Dszi csontjai gépiratának másodpéldánya, Ms 4651/35., alul és felül kék irónnal számozás; Ima a gyermekekért gépiratának másodpéldánya, Ms 4651/37., alul és felül kék irónnal számozás; Magam ügyében Az Est-közlésének kivágata autográf javításokkal. Az összes ide tartozó vers ide tartozó dokumentuma beazonosítható. (A felsorolt tételek leírását és reprodukcióját ld. az egyes versek dokumentációjánál.)

 

 

1940-es Válogatott versei korrektúrája az MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában

Ms 4653/3. jelzetű anyagból. A kötetből kiválogatott versek szövegén nem végzett érdemi változtatást, a 180. oldalon a Ramzesz kolosszusán c. versben cserélt ki egy szót. A 177. oldalon kézírásos megjegyzés: „Korr. 1939 IX/18” – Szabó Lőrinc”.


Válogatott versei (1940)

Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R.T. kiadása, Budapest, 1940, 192 p. A kötetben Új versek cím alatt a következő, a Régen és Most ciklusban is megtalálható versek szerepelnek: Az Óriás intelme, Lecke, Háború?, Az Ipoly ünnepén, Magam ügyében, Pocsolyák, Madarak, Ramzesz kolosszusán, Dsuang Dszi csontjai, Ima a gyermekekért.
 

Válogatott versei (1943)
 
Szabó Lőrinc–Szalay Lajos: Tizenkét vers – tizenkét rajz, Singer és Wolfner, Irodalmi Intézet R.T. kiadása, Budapest, 1943. A kötetben szereplő versekről a következőket jegyezte meg: „A versekről magukról csak annyit, hogy munkásságom több korszakát képviselik, s az ismert darabok közt olyan is akad, amely könyvben eddig nem jelent meg. Az összeválogatás természetesen a rajzolóművész szempontjait, a képek változatosságának érdekét is honorálni kívánta. Célunk az volt, hogy közös munkánk új, szép könyvet adjon a szép magyar könyvek barátainak kezébe.” A Régen és Most ciklusból csak a Gépek c. vers került a válogatásba.
 

Összes versei korrektúrája (1943) az MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában

Ms 4653/4. Töredékes, s ez a Régen és Most anyagát tekintve azt jelenti, hogy az utolsó, 598-695. oldalig, a Gyerekek közt c. vers 47. sorától a kötet végéig terjedő rész is hiányzik. Az egyes verseken Szabó Lőrinc nem végzett érdemi változtatást, javításai a szedési hiányosságok korrekciói az 568–571., 573., 577., 578., 581., 583, 584, 588., 589, 590, 592–594., 597. oldalon. Megjegyzése a 577. oldalon: „II. korrektúra, 577–681. old. – Hiba maradt még a következő lapokon: 577, 578, 583, 584, 588, 589, 590, 592, 593, 594, 597, 601, 606, 607, 612, 616, 618, 621, 622, 623, 624, 626, 627, 629, 632, 633, 637, 645, 649, 655, 657, 659, 677, 678, 679, 680, 681. – Kijavításuk után ez a rész is nyomtatható – Bp 1943 IV/30 – Szabó Lőrinc”.
 

Összes versei (1943)

Szabó Lőrinc Összes versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R.T. kiadása, Budapest, 1943. A szövegek definitív változatának megállapításakor ezt a kiadást vesszük alapul, s ez vonatkozik az egyes címek írásmódjára. A kötet impresszuma felett a következő szerzői megjegyzés olvasható: „Ez a könyv a költő hét és most először megjelenő nyolcadik verskötetét egyesíti. A nyolc közül a négy elsőnek a szövege helyenként eltér a régitől: a törléseket, kiegészítéseket és változtatásokat a költő végezte. Az egész kötet szövege végleges.” A Régen és Most c. részben gyűjtötte össze a kötetben korábban ki nem adott, de végleges formájúnak tekintett költeményeit. Ezek közül a korábbi darabokat, akárcsak első négy kötete tartalmát, jelentős mértékben átdolgozta.


Gépiratos versgyűjtemény (1954. aug. 12. után) az MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában
 
Ms 2171/72. Bernáth Aurél hagyatékában, félbevágott, -tépett A4-es számozott és egybetűzött lapokon. A versszövegek oldaltörés nélkül követik egymást. Az egyes címek alatt szerzőségi közlés. A következő versek találhatóak benne sorrendben: Gyermekek, tiétek a jövő (A sátán műremekei, 1. f. r.–2. f. r.), Vang-An-Si (Különbéke, 2. f. r.–5. f. r.) A bolond igazsága (Különbéke, 5. f. v.–6. f. v.), Vezér (Harc az ünnepért, 6. f. v.–7. f. v.) Magam ügyében (Régen és Most, 8. f. r.–9. f. v.), Az első döntés (Régen és Most, 9. f. v.–10. f. v.), Az Ipoly ünnepén (Régen és Most, 10. f. v.–11. f. v.), 1940. szeptember 5.-e Kisvárdán (Régen és Most, 11. f. v.–12. f. v.), Közel és messze (Régen és Most c. kötetből, 12. f. v.–13. f. v.), Bűn? (14. f. r.), Te is? – Brutushoz (14. f. v.), Vereség után (14. f. v.–17. f. v.). 1954. aug. 12. után keletkezett, mivel szerepel benne a Vereség után c. datált költemény is. Ezek – a Vezér c. művet kivéve – nem szerepelnek az 1956-os Válogatott versei között. A szövegek gépirata Szabó Lőrinc írógépén készült másodpéldány. Szabó Lőrincné tintával utólag javította a gépírás hiányosságait és az elütéseket. Elképzelhető, hogy Szabó Lőrinc meghagyása szerinti a válogatás, és tőle származott ennek a gyűjteménynek az ötlete is, mely a nemzeti érzelmű vagy a politika ihlette költeményeit fogja össze, mintegy az 1956-os Válogatott versei kiegészítéseképpen. (Ennek talán a Vezér szerepeltetése sem mond ellent, mivel kétséges volt e vers közlése az Illyés Gyula által készült összeállításban.)
 
 
Válogatott versei (1956)

Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, a bevezető és a válogatás Illyés Gyula, a könyvburkoló Bernáth Aurél munkája, felelős szerkesztő Csanádi Imre, Magvető, Budapest, 1956. A kötetet 1956-ban két alkalommal is kiadták, valójában a második az elsőnek utánnyomása. A Régen és Most 100 verséből 48 került a válogatásba: Március a körúton, Fűz a tóparton, Pocsolyák, A Fekete Erdőben, Munkanélküli a Dunaparton, Ősz a Galyatetőn, Madarak, Gépek, Bicikli, Ima a gyermekekért, Mint még sohasem, Ujjaink, Csók, Piros kis húsbarlang a szád, Még egyszer, Kiránduláson, Latrok, Emlék, Tíz éve, Itt bent, A tükör vallomása, A buta szív, A rab Szapáry az övéihez, Intelem, Szakítás, Angyal, Szeneka halála, Vizió egy hangversenyen, Ramzesz kolosszusán, Dsuang Dszi csontjai, Beszélgetés egy gyufaszállal, Az óriás intelme, Lecke, Meditáció egy zalai szőllőshegyen, Nehéz napokban, Társadalom, Örkénytábor felé, Kovács szakaszvezető, A pirosszoknyás Gizi, Meleg víz, Álom egy lőszerraktárban, Vidéki állomáson, Gyerekek, Tavasz előtt, Ima, Valami fájt, Nyár, Kimondhatatlan.
 

A versekhez kapcsolódó egyes dokumentumok leírásánál külön nem tüntettük fel az ékezethasználati különbségeket.