Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/156. 3 fol.
Javított cím: „Közel és Messze”, eredetileg „A közel és a messze”; tollal írt sorok javításokkal; szöveg végén szerzőségi közlés; 3. f. v.-n G. Szabó Lőrinc megjegyzése. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Magyar Csillag, 1942. 7. sz. (júl. 1.) 26–27. p.
A megjelent szöveg megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.

3. Népi magyarság, Bartha Miklós Társaság, Bp., 1943 (Bartha Miklós Társaság kiadványai VII.) I. köt., 107–108.
A Balatoni tavasz gyűjtőcím alatt A földvári gesztenyefákhoz és a Valami fájt c. versekkel együtt közölve. A megjelent szöveg ékezethasználati különbségeken túli eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 13. sorban „öröm” helyett még „tavasz”; 17. sorban nincs kiemelés; 39. sorban: „közelnél” így kis betűvel.


4. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 671–673. p.

5. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2171/72. 12. f. v. – 13. f. v.
Másodpéldány, gépírás hiányosságainak javítása Szabó Lőrincné kezétől; Bernáth Aurél hagyatékában; egy házilag készített füzetben, mely nemzeti érzelmű vagy politikai ihletettségű verseinek gépelt másolatait tartalmazza. [Elképzelhető, hogy Szabó Lőrinc instrukciói szerinti a válogatás és tőle származott ennek a gyűjteménynek az ötlete is. Ld. A kötetről c. menüpont forrásjegyzékét!] Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.