Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/155. 2 fol.
Tollal írt sorok; szöveg végén keltezés: „(Balatonföldvár, 1942 V/23)” és szerzőségi közlés. Szövegének eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 4. sorban: „élet” helyett még „tavasz”; 11. sorban: „tornyos virág, mely körűl” helyett „csodálatos virág, mely az”.


2. Magyar Csillag, 1942. 7. sz. (júl. 1.) 27. p.
Az itt megjelent szöveg megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.

3. Népi magyarság, Bartha Miklós Társaság, Bp., 1943 (Bartha Miklós Társaság kiadványai VII.) I. köt., 107–108.
A Balatoni tavasz gyűjtőcím alatt a Valami fájt és a Közel és messze c. versekkel együtt közölve. A megjelent szöveg ékezethasználati különbségeken túli eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 7. sorban névelő: „az”; 8. sorban: „köröttük” helyett „körülöttünk”; 17. sorban más írásmóddal: „mennyország”; 22. sorban: „illatok” helyett „illatos”. Az eltérések feltehetően szedési tévesztésekből erednek.

4. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 670–671. p.