Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/154. 1 fol.
Tüzérek nyomán címmel; cím alatt szerzőségi közlés; ceruzával írt, javított sorok jegyzettömlapokon; szöveg alatt a datálás: „IX/22, 40”; hátoldalon Szabó Lőrincné megjegyzése. Szövegének eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 1–3. sor: „Elvonúltak a lovak, szekerek, / az országúton játszik két gyerek; / gomb, hulladék, szijj, léc, drót, rongy, kavics,”; 8. sorban: „Ezt” helyett még „Azt”; 9. sorban: „kicsi” helyett „egyik”; 10. sorban: „izéltünk” helyett „kakáltunk”; 11. sorban: „»Jó!«” helyett „Taps.”.


2. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/3. 5. fol. v.
Versfogalmazványokat, jegyzeteket, ötleteket tartalmazó füzetben; címvariánsok: „Gyerekek”, „Lovak”, „A bizonyíték”; áthúzott címvariánsok: „A bizonyíték”; „Tüzérek nyomán” [láthatólag ez volt az első címadás]; cím alatt szerzőségi közlés; tollal írt, javított sorok; oldal alján a datálás: „Galyatető, 1940 okt. 28”; gyorsírásos jegyzetek. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/168. 1 fol.
Másodpéldány; „Gyerekek” címmel; cím alatt szerzőségi közlés; oldal tetején számozás: 14; alatta dátumbélyegzővel: „1940 nov. -7.”; alatta bélyegzés: „Engedélyezem! Sokszorosítható!”, mellette ismeretlen kézjegy; autográf javítások (lapszélen a „Szerző javítása – Sz. L.” megjegyzéssel); 10. sorban: „izéltünk aláhúzva, mellette a lap szélén autográf megjegyzés: „curziv szedés, – (szerz. utasítás a szedőnek)”; lap alján Gáborjáni Klára megjegyzése; jobb sarokban számozás: „II/14”; hátoldalon autográf megjegyzés: „»Gyerekek«” – Sehol sem jelent meg – (»Katonaversek«)”. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Magyarország-közlés korrektúraíve.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/337. 1 fol.
Korrekció nélkül; rajta szerkesztőségi jegyzet: „Holnap: A petneházi állomáson” [feltehetően ez és a Vidéki állomáson c. vers megjelentetése tervezett volt a Magyarország szerkesztősége részéről]. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 667–668. p.

6. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 373. p.
Az itt közölt szöveg megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.