Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/33. 2 fol.
Címvariánsok: „Megyünk haza”, „A Löszke hazamegy”; a lap széli megjegyzés: „leszerelés!”; tintával írt és javított sorok jegyzettömblapokon, hátoldalakon gyorsírásos jegyzetek. Szövegének eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 1–2. sorban: „»Lőszert feladni, / s haza, Pestre!«” helyett még „»Rakodni! Aztán / leszerelünk!«”; 3. sorban: „rakodtak” helyett „dolgoztak”; 4. sor: „a szegény öreg katonák”; 7. sor: „s az utolsó lőszerszakasz”; 16. sorban: „temették dalolva” helyett „dalolva temették”; 17–22. sor: „S másnap áradt meg csak a nóta, / amikor a testvércsapat / estére szintén szabadult és / a két öröm egybeszakadt / »Minden csajkába félliter bor / saját guba a ráadás!«”; 27. sor: „Visszanéztem, még zengve áradt”; 29–32. sor helyén: „szinte szétrobbant az éjszakában / az a csárda úgy harsogott, / ajtón-ablakon mint a tűzvész / lobogott ki a nóta, hogy: // Fujja a szél, fujja / hazafelé fujja.”


2. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/3. 15. fol. v. – 16. fol. r.
Versfogalmazványokat, jegyzeteket, ötleteket tartalmazó füzetben; tollal írt sorok javításokkal; „A Löszke búcsúzik” címmel, mellette zárójelbe téve ceruzával: „hazamegy”; cím alatt szerzőségi közlés; 16. f. r.-n az utolsó versszak szövegének egy variánsa áthúzva; oldal alján datálás: „Galyatető, 1940 okt. 25 – Sz. L.”; majd az utolsó két sor két variánsa. Szövegének eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 3. sorban: „őrültek” helyett még „bolondok”; 18. sorban: „testvér” helyett „másik”; „szétviszi” helyett „szétveti”.


3. Magyarország-közlés korrektúraíve.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/343. 1 fol.
Korrekció nélkül.


4. Magyarország, 1940. nov. 18. (263. sz., Esti lap) 9. p.
A Löszke búcsúzik címmel, Szabó Lőrinc katonaversei sorozatcím és sorszámozás (IX.) alatt. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


5. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 666. p.
Búcsú címmel. Szöveg alatt a keletkezés évének a feltüntetése: „(1940)”.