Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/3. 2. fol. v.
Versfogalmazványokat, jegyzeteket, ötleteket tartalmazó füzetben; többek közt egy, a vers előzményének számító jegyzet, átsatírozva:
Egy lőszerraktárban, pihenni a félelmes
ládákon, olyan némák
...de hisz úgyis körülvesz a halál mindenütt!


2. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/25. 1 fol.
Jegyzetek, fogalmazványtöredékek; tintával és ceruzával írt, részben gyorsírásos sorok.


3. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/23. 1 fol.
Déli pihenő címmel; cím alatt szerzőségi közlés, majd gyorsírásos jegyzet; ugyanazon oldal alján; tollal írt, sűrűn javított sorok. Szövegének eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 5. sorban: „alkudjunk meg” felette variáns: „kössünk békét”; 9–12. sor, utolsó versszak:
„s nekem se legyen rosszabb ébredésem
soha a mai, ahogy most keltett a dél:
azt álmodtam, hogy ezer évig éltem
s titeket szétrágott az egér”;
lejjebb 9–10. sor, az utolsó versszak első két sorának variánsa:
„aludjatok. És rosszabb pihenésem
sose legyen, mint volt ez a dél:”.


4. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/24. 1 fol.
Az utolsó két versszak újabb fogalmazványa; tollal írt, sűrűn javított sorok. Szövegének eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 6. sorban: „bámúlhat” helyett „sandíthat”; 9–10. sor, „legyen mindig olyan az ébredésem / ahogy most keltett rajtatok a dél:”; 12., utolsó sor, „s titeket itt rágott szét az egér.”


5. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/3. 16. fol. v.
Álom egy lőszerraktárban címmel; cím alatt szerzőségi közlés; versfogalmazványokat, jegyzeteket, ötleteket tartalmazó füzetben; tintával írt sorok, három helyen javítva; oldal alján keltezés: „Galyatető, 1940 okt. 25”. Szövegének eltérései az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 5 . sorban: „alkudjunk meg” helyett „kössünk békét”; 9. sorban: „nyugodjatok!… S áldottabb” helyett „aludjatok! S nyugodtabb”; 12., utolsó sor, „s titeket itt szétrágott az egér.”


6. A Magyarország-közlés korrektúraíve.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/334. 1 fol.
Korrekció nélkül.


7. Magyarország, 1940. nov. 14. (260. sz., Esti lap) 7. p.
Álom egy lőszerraktárban címmel, Szabó Lőrinc katonaversei sorozatcím és sorszámozás (VI.) alatt. Szövege megegyezik az Ms 2272/3. jelzetű kéziratos füzetben lévővel (16. fol. v.), s eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől; ld. az 5. dokumentumot.


8. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 663–664. p.
Szöveg alatt a keletkezés évének a feltüntetése: „(1940)”.


9. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 371. p.
Álom egy lőszerraktárban címmel. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel. Szöveg alatt a keletkezés évének a feltüntetése: „(1940)”.