Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/3. 2. fol. v.
Versfogalmazványokat, jegyzeteket, ötleteket tartalmazó füzetben; többek közt egy, a vers előzményének számító jegyzet, átsatírozva:
A fürdőben mint meleg köpeny folyik
le rólam a forzicia tusból/
”.


2. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/3. 6. fol. v.
Versfogalmazványokat, jegyzeteket, ötleteket tartalmazó füzetben tollal írt sűrűn javított töredékes fogalmazvány, utólag többszörösen áthúzva. Rekonstruálható szövegrészek eltérnek a végleges változattól.


3. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/17. 1 fol.
Ceruzával írt fogalmazványtöredék, többszörös javításokkal. Az első három sor megegyezik a definitív közlés első három sorával.


4. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/19. 1 fol.
Ceruzával írt fogalmazványtöredék, többszörös javításokkal. Az első három sor megegyezik a definitív közlés első három sorával.


5. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/18. 1 fol.
Címvariánsok: „Zuhany alatt” áthúzva; „Nap és eső”; tollal írt fogalmazvány sűrű javításokkal, a lapszélen gyorsírásos jegyzetek. Szövegének első három sora megegyezik a definitív közlés első három sorával; 5. sorban: „szinte a bőröm” helyett még „a külső bőröm”; a további rész teljes mértékben eltér a végleges változattól:
„melytől oly szivesen szabadulok,
a háromhetes katonamocsok.
Két karom [?] [Mintha nap volnál] a rózsád felé
ugy fordulok sugaraid elé,
[értelmezhetetlen gyorsírásos rész] két karom,
úgy fordulok feléd, jó hatalom,
te szolgálatkész édes, tiszta víz,
csövekből zúgó
dolgos elem, ki most csak értem élsz
és becézel és egész kicserélsz.
boldogan, némán tűröm kezeid
[csiklandozó] és tűnő [csókjait]
s áldalak, mint erőt a keserű
porban s nyárban fuldokló aszu fű.”


6. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/3. 8. fol. r.
Versfogalmazványokat, jegyzeteket, ötleteket tartalmazó füzetben tollal írt sűrűn javított fogalmazvány; oldal felső részén áthúzott címvariáns: „Egy nyári fürdőben”. mellette ceruzával a végleges cím: „Meleg víz”; lapszélen gyorsírásos jegyzetek; utolsó sor alatt keltezés: „Szabó Lőrinc – 1940. okt. 21. Galyatető.” Eltérések az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 6. sorban: „viszkető mocsok” helyett még „katonamocsok”; 15. sorban: „az eső” helyett „a zápor”; 17. sorban: „záport” helyett „esőt”.


7. Magyarország-közlés korrektúraíve.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/330. 1 fol.
Korrekciók nélkül.


8. Magyarország, 1940. nov. 12. (258. sz., Esti lap) 7. p.
Meleg víz címmel, Szabó Lőrinc katonaversei sorozatcím és sorszámozás (IV.) alatt. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


9. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 662. p.

10. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 370–371. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.