Dokumentumok


1. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/11–13. 3 fol.
Jegyzetek a vershez, részben gyorsírással jegyzettömblapokon.


2. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/3. 6. fol. r.
Versfogalmazványokat, jegyzeteket, ötleteket tartalmazó füzetben, tintával írt gyorsírásos sorok; felül címvariánsok: „Böllér”, „Kovács szakaszvezető”; szöveg alatt keltezés: „Szabó Lőrinc – Bpest, X/16”.


3. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/10. 1 fol.
Cím nélküli fogalmazvány a lap mindkét oldalán tollal írt sűrűn javított sorok. Szövegének eltérése az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 2. sorban: „legjobb torok az altisztek” helyett még „leghangosabb a tisztesek”; 14. sorban: „kicsapott” helyett „felzengett”; 15. sorban: „nyugaton az esti köd” helyett „a határon az este”; 22. sorban: „pár szó a számon” helyett „számból néhány szó”; 23–24. sorban: „és már elpirúlva / s keményen néztem föl.” helyett „És utána szinte / pirulva néztem föl”; 26–27. sorban: „hozzám hajolt s a hangja remegett: / ,,Bizony,” nevetett,” helyett „rámnézett és a hangja reszketett: / »Hát bizony,« mondta”.


4. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2270/153. 2 fol.
Kovács szakaszvezető címmel; cím alatt szerzőségi közlés; tollal írt sorok, három helyen apró javításokkal; 2. f. v.-n Szabó Lőrincné megjegyzése. Szövegének eltérése az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 2. sorban: „leghangosabb a tisztesek között;”; 14. sorban: „felzengett”; 15. sorban: „a határon az alkony”; 22. sorban: „számból néhány szó”; 26. sorban: „remegett” helyett „reszketett”.


5. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/58. 2 fol.
Kovács szakaszvezető címmel; Szabó Lőrinc kurzív betűtípusú Yost írógépén írt első példány; a gépírás szükségszerű hiányosságainak autográf javításaival; cím alatt szerzőségi közlés. Szövegének eltérése az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 2. sorban: „leghangosabb a tisztesek között;”; 14. sorban: „felzengett”; 15. sorban: „a határon az alkony”; 22. sorban: „számból néhány szó”; 26. sorban: „remegett” helyett „reszketett”. [A gépirat az Ms 2270/153. jelzetű kézirat alapján készült.]


6. Kézirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2272/3. 4. fol. v. – 5. fol. r.
Versfogalmazványokat, jegyzeteket, ötleteket tartalmazó füzetben, tintával írt sorok, kevés javítással; cím alatt szerzőségi közlés; szöveg alatt keltezés: „Bpest X/16”. Szövegének eltérése az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 15. sorban: „az esti” helyett még „a piros”; „pár szó a számon” helyett „számon pár szó”; 23. sorban: „tegnapi búcsú” helyett „búcsúzás tegnap”.


7. Magyarország-közlés korrektúraíve.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/324. 1 fol.
Korrekció nélkül. „Kovács szakaszvezető” címmel és Szabó Lőrinc katonaversei sorozatcím és sorszámozás (II.) alatt; szöveg alatt szerkesztőségi megjegyzés: „Hétfőn: A pirosszoknyás Gizi.”


8. Magyarország, 1940. nov. 9. (256. sz., Esti lap) 7. p.
Kovács szakaszvezető címmel Szabó Lőrinc katonaversei sorozatcím és sorszámozás (II.) alatt; szöveg alatt szerkesztőségi megjegyzés: „Hétfőn: A pirosszoknyás Gizi.” Szövege – ékezethasználati és központozásbeli különbségeken túl – megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


9. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 660. p.
A keletkezés évének a feltüntetésével: „(1940)”.


10. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 368–369. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.