Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1938. okt. 23. (218. sz.) 17. p.
Ipolyság ünnepén címmel. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 4651/42. 2 fol.
Az Ipoly ünnepén címmel. Másodpéldány. Számozás ceruzával; lap alján írónnal; oldalszéleken autográf szedési utasítások. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


3. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 85. f. v. – 86. f. r.
Az Ipoly ünnepén címmel. Az oldalakon a szedési hibák korrekciója. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


4. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 170–171. p.
Az Ipoly ünnepén címmel.


5. Mai magyar költők, A fiatal magyar költőnemzedék negyven lírikusának versei, összeállította és a bevezetést írta dr. Vajthó László, Dante Könyvkiadó, Budapest, 1941, 74–75. p. Az Ipoly ünnepén címmel. A kötetben közölt többi Szabó Lőrinc-vers: Szénásszekér, A bagoly, Hajnali rigók, Semmiért Egészen, Kortársak, Egy téli bodzabokorhoz, Lóci óriás lesz, Különbéke. Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.

6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 657–658. p.
Az Ipoly ünnepén címmel. A keletkezés évszámának a közlésével.


7. Gépirat.
MTA KIK Kézirattár Ms 2171/72. 10. f. v. – 11. f. v.
Másodpéldány, a keletkezés évszámának a közlésével; gépírás hiányosságainak javítása Szabó Lőrincné kezétől; Bernáth Aurél hagyatékában; egy házilag készített füzetben, mely nemzeti érzelmű vagy politikai ihletettségű verseinek gépelt másolatait tartalmazza. [Elképzelhető, hogy Szabó Lőrinc instrukciói szerinti a válogatás és tőle származott ennek a gyűjteménynek az ötlete is. Ld. A kötetről c. menüpont forrásjegyzékét!] Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.