Dokumentumok


1. Pesti Napló, 1938. szept. 25. (194. sz.) 29. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.


2. Szabadság (Cleveland) 1938. okt. 27.
A Pesti Naplóban megjelent szöveg utánközlése.


3. Pesti Napló-közlés kivágata.
MTA KIK Kézirattár Ms 4652/197. 1 fol.
Külön lapra ragasztva, felső és alsó részen kék ceruzával számozás, jobb sarkában kézírással a megjelenés helye; cím alatt a szerzőségi közlés áthúzva; tollal végzett javítások: 2. sorban: „talpamat” helyett „az utat”; 8. sorban: „iszonyú” helyett „óriás”. [Feltehetően az 1940-es Válogatott verseinek nyomdai kéziratának része. A korrekciók már nem lettek átvezetve az Összes versei 1943-as kiadásában közölt változatba.]


4. Az 1940-es Válogatott verseinek korrektúrája.
MTA KIK Kézirattár Ms 4653/3. 167. fol. r.
A lapon a szedés hiányosságának korrekciója. Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 2. sorban: „az utat” helyett még „talpamat”; 8. sorban: „óriás” helyett „iszonyú”.


5. Szabó Lőrinc Válogatott versei, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. kiadása, Budapest, 1940, 167. p.
Szövege eltér az Összes versei 1943-as kiadásában közölttől: 2. sorban: „az utat” helyett még „talpamat”; 8. sorban: „óriás” helyett „iszonyú”.


6. Szabó Lőrinc Összes versei, 1922–1943, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT. kiadása, Budapest, 1943, 649. p.

7. Szabó Lőrinc Válogatott versei 1922–1956, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1956, 360. p.
Szövege megegyezik az Összes versei 1943-as kiadásában közölttel.